Kas yra STEAM?
Sužinokite daugiau
Mūsų mokykla įsijungė į
STEAM mokyklų tinklą
Mokykla įsigijo
pažangų 3D spausdintuvą!

Mokinių pasiekimų gerinimas: į STEAM orientuotas ugdymas.

STEAM – tai tiksliųjų, gamtos, technologijų, inžinerijos mokslų ir menų bei dizaino sintezė. STEAM ugdymas suprantamas kaip tarpdalykinis, integruotas mokymas(is). Siekiant didinti mokinių, kurie mokosi gamtos, technologijų mokslus ar matematiką, skaičių ir šių dalykų patrauklumą, reikalingas aktyvaus mokymosi metodų taikymas, ypač probleminis, tyrinėjimu grindžiamas mokymas(is), mokinio savarankiškas mokymasis ir mokytojo kaip pagalbininko, konsultanto vaidmuo. Reikia kurti tinkamą ugdymo turinį ir aplinką vaikų gebėjimams ugdyti, skatinti inovatyvias STEAM iniciatyvas, mokykloms bendradarbiaujant su akademiniais, socialiniais, verslo partneriais ir neformaliojo švietimo institucijomis. Taip pat reikia plėtoti STEAM ugdymui aktualias mokytojų kompetencijas ir kvalifikacijos tobulinimą.

Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje STEAM įgyvendinimas prasidėjo nuo mokytojų stažuočių. Mūsų mokyklos 3 mokytojai buvo išvykę į stažuotes: dvi mokytojos į trumpalaikes ir vienas mokytojas į ilgalaikę stažuotę. Elvyra Žilienė, biologijos mokytoja metodininkė nuo 2015 m. birželio 28 d. iki liepos 4 d. dalyvavo trumpalaikėje stažuotėje Olandijoje pagal parengtą stažuotės programą „Stažuotė Olandijos švietimo įstaigose ir organizacijose ilgalaikių stažuočių ir STEM tematika“. Ingrida Šleinienė, matematikos mokytoja metodininkė nuo 2015 m. birželio 14 d. iki 20 d. dalyvavo trumpalaikėje stažuotėje Anglijoje pagal parengtą stažuotės programą „Stažuotė Anglijos švietimo sistemos įstaigose ir organizacijose ilgalaikių stažuočių ir STEM tematika“ ir Osvaldas Valiukas, informacinių technologijų mokytojas metodininkas nuo 2015 m. birželio 1d. iki 2015 m. birželio 30 d. dalyvavo ilgalaikėje pedagogų stažuotėje „Formalus ir neformalus informacinių technologijų integravimas į ugdymo procesą – stažuotė Leeuwarder Lyceum (Olandija) mokykloje“, vykusioje Leeuwarden (Olandija) mieste. Saulė Paulikienė, fizikos mokytoja metodininkė, Alma Stričkaitė, chemijos mokytoja metodininkė ir Jolanta Čėsnienė, technologijų vyresnioji mokytoja nuo 2015 m. birželio 29 d. iki liepos 3 d. Vilniuje dalyvavo mokytojams STEAM vasaros kursuose „Mokinių pasiekimų gerinimas: STEAM iššūkiai Lietuvos mokyklai“.

Mokytojai, pasisėmę patirties, sudarė STEAM darbo grupę ir suplanavo mokyklos veiklą 2015- 2016 m. m. Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje 2015- 2016 m. m. buvo pasiūlyti šie pasirenkamieji dalykai: Finansinis raštingumas 1-5 klasėse, Logika 6 klasėje, Kompiuterinis dizainas 7 klasėje, Eksperimentinė chemija 8 klasėje, Uždavinių sprendimo metodai 9-10 klasėse, bei neformalaus ugdymo užsiėmimai: „Jaunieji tyrėjai“ 5-10 klasių mokiniams, “3D pasaulis” 5-10 klasių mokiniams, „Interneto svetainės kūrėjai“ 5-10 klasių mokiniams, “Šachmatininkai” 1-10 klasių mokiniams, „Jaunieji matematikai“ 1 klasių mokiniams. Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje nuo 2016 m. sausio mėnesio pradėjo veikti neformaliojo ugdymo užsiėmimai: Ankstyvoji Robotika (užsiėmimai 6-10 metų vaikams), Robotika ir programavimas (užsiėmimai 10-16 metų vaikams), Elektronika (užsiėmimai 10-16 metų vaikams), 3D projektavimas (užsiėmimai 10-16 metų vaikams), kuriuos veda informacinių technologijų mokytojas metodininkas Osvaldas Valiukas.

      Informacinių technologijų mokytojo metodininko Osvaldo Valiuko iniciatyva, mokyklos mokinių tėvelių parama, buvo įsigytas 3D spausdintuvas.

Siekiant populiarinti STEAM dalykus buvo organizuojamos išvykos, pamokos neformalioje aplinkoje:

 • Edukacinė išvyka į VU Kvantinės elektronikos katedros lazerinių tyrimų centrą Vilniuje, tikslu supažindinti mokinius su lazerinių technologijų pasiekimais Lietuvoje. (Vyko „Jaunųjų tyrėjų“ būrelis, kuriam vadovauja biologijos mokytoja metodininkė Elvyra Žilienė).
 • Įgyvendinant STEAM ir profesinio orientavimo programą, mokiniai aplankė KTU chemijos technologijos fakultetą, VDU botanikos sode egzotinių drugelių parodą ir buvo surengta edukacija mokslinių tyrimų laboratorijoje. (Vyko mokiniai lankantys  „Eksperimentinę chemiją“, kurią dėsto chemijos mokytoja metodininkė Alma Stričkaitė).
 • Atvira veikla ir karjeros planavimo užsiėmimas susipažįstant su medžio apdirbėjų ir medžio drožėjų profesija J. Žulkaus dirbtuvėse Palangoje „Medžio konservavimas ir pjaustymas“.
 • Edukacinė pasaulio pažinimo pamoka 3 klasei „Gintaro savybės, atsiradimo istorija, apdirbimo būdai seniau ir dabar“ Tarptautinėje gintaro apdirbimo įmonėje „Alekso gintaras“.
 • Edukacinė- pažintinė veikla- pamoka „Gintaro savybės“ Palangos Gintaro muziejuje.
 • Edukacinės-pažintinės pamokos J. Šliūpo muziejuje „Daraktorių mokykla“, „Duonos kelias“.
 • Edukacinė- pažintinė veikla- pamoka „Stiklo stebuklai“ kartu su stiklo meistrais iš Latvijos. 1-4 kl. mokiniams susipažinimas su stiklapūčio profesija ir stiklo savybėmis.
 • Edukacinė- pažintinė išvyka į Klaipėdos termofikacinę jėgainę „Forum“.
 • Integruota istorijos- fizikos pamoka Klaipėdos laikrodžių muziejuje.
 • Ketvirtų klasių mokiniai aplankė Klaipėdos universitetinės ligoninės Reumatologijos skyrių ir susipažino su gydytojo reumatologo profesija.
 • Mokiniai aplankė Vilniuje Lietuvos banko Pinigų muziejų.
 • Pažintinė- edukacinė veikla Klaipėdos apskrities Vyriausiojo Policijos komisariate, tikslu susipažinti su policininko, teisininko, tyrėjo ir advokato profesijomis ir įstaigos veikla.
 • Karjeros ugdymas aukštųjų ir profesinių mokyklų parodoje „Karjera 15“, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje.
 • Edukacinis projektas „Dviračiais į sveikatos šalį“ kartu su Palangos miesto Policijos komisariato pareigūnais.
 • Edukacinės išvykos į Klaipėdos „Roshen“ konditerijos įmonę tikslu susipažinti su įmonės veikla.
 • Vyko integruota chemijos- istorijos pamoka „Baltiškų papuošalų gamyba“, Klaipėdos Mažosios Lietuvos kalvystės istorijos muziejuje. (Vyko 8a klasės mokiniai).
 • Integruota edukacinė programa Kretingos dvare „Karamelinių saldainių gamyba“.
 • Edukacinė veikla- pamoka ugdymo karjerai užsiėmimai Palangos darbo biržoje.
 • Pažintinės edukacinės veiklos Palangos turizmo centre.
 • Edukacinės pažintinės veiklos A. Mončiaus muziejuje.
 • Karjeros ugdymo veikla Palangos veterinarijos gydykloje, susipažinimas su veterinarijos gydytojo profesija.
 • Edukacinė pažintinė  veikla Klaipėdos laikrodžių muziejuje.
 • Vykdytas 1-4 klasių projektas „Tyrimais ir atradimais pagrįsto mokymo pradinėse klasėse“.

Mokiniai dalyvavo konkursuose, varžybose, parodose:

 • Dalyvavo Palangos senojoje gimnazijoje vykusioje netradicinėje matematikos pamokoje „Matemanija 2015“.
 • Dalyvavo Palangos „Baltijos“ pagrindinėje mokykloje vykusioje viktorinoje „Matematika ir pasaulis“.
 • Mokiniai dalyvavo respublikiniam 5-8 klasių gamtos mokslų konkurse Klaipėdos Vydūno gimnazijoje.
 • Dalyvavo Palangos senojoje gimnazijoje vykusioje gamtos mokslų protų mūšyje, skirtame Žemės dienai, iš 11 komandų 8a klasės komanda (8-10 klasių) laimėjo I vietą.
 • Mokykloje buvo suorganizuotas respublikinis konkursas „Skaitmeninis kinas. Projektas: mano mokykla“. Konkursui kūrybinius darbus – vaizdo klipus, vaidybinius, dokumentinius, vaidybinius – prevencinius, animacinius, eksperimentinius filmukus, pateikė mokiniai iš visos Respublikos.
 • Vilniuje Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo edukacinėje parodoje „Mokykla 2015”buvo pasirinkę “Aviamodelių laboratorijoje” ir “Istorijos ir menų laboratorija”, kuriose galėjo patys pasigaminti aviamodelius ir susipažinti su senų daiktų istorija. Be to Parodoje mokiniai apžiūrėjo įvairius stendus kur buvo pristatomos mokymo naujovės, demonstruojamos alternatyvios ir tradicinės ugdymo metodikos ir ugdymo priemonės, pristatomi nauji ugdymo projektai.

Netradicinės pamokos:

 • Finansinio raštingumo pamokoje lankėsi banko „Swedbank“ Palangos filialo valdytoja Renata Mickūvienė.
 • Biologijos pamokoje vyresniųjų klasių mokiniai gamino DNR maketą, penktųjų klasių mokiniai gamino ir iškabino mokyklos teritorijoje lesyklėles paukščiams, o pavasarį- inkilus paukščiams.
 • Netradicinė chemijos pamoka 9 klasės mokiniams „Cheminių medžiagų keitimas ekologinėmis“.

Integruotos pamokos:

 • Integruota matematikos ir informacinių technologijų pamokos „Statistiniai tyrimai“ 7 klasei. Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pedagogams.
 • Integruota fizikos, istorijos, lietuvių, dailės pamoka. Muziejų fondų panaudojimo galimybės integruotose pamokose 7 kl. Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pedagogams.
 • Integruota fizikos ir pasaulio pažinimo pamoka 2 klasėje „Kam reikalinga elektra?“.
 • Integruota matematikos ir informacinių technologijų pamoka 6c klasėje „Erdvinių figūrų projektavimas trimatėje erdvėje ir jų gamyba 3D spausdintuvu“.
 • Atvira  integruota  istorijos, fizikos ir chemijos pamoką „Baltiškų papuošalų gamyba, atsižvelgiant į žalvario fizikines ir chemines savybes 8 kl.“. Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pedagogams.

 STEAM dalykų mokytojų kvalifikacijos tobulinimas:

 • Paskaitos tema: „Scientix - gamtamokslio ugdymo bendruomenė. Kūrybiško STEM ugdymo galimybės ir atviri švietimo ištekliai mokytojams“.
 • Seminaras, atvira pamoka „Tyrimais ir atradimais pagrįstas mokymas“ Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijoje.
 • Chemijos mokytoja dalyvavo regioninėje konferencijoje „Pamoka- laboratorija mokytojui ir mokiniui“.

STEAM dalykų mokytojų patirties sklaida:

 • S. Paulikienė skaitė pranešimą „STEAM  įgyvendinimo galimybės Lietuvoje“. Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų fizikos mokytojams.
 • S. Paulikienė skaitė pranešimą „Mokinių pasiekimų gerinimas: į STEAM orientuoto ugdymo pirmieji žingsniai Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje “ Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos mokytojams.
 • S. Paulikienė skaitė „Stažuočių nauda. į STEAM orientuoto ugdymo pirmieji žingsniai Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje“ Bijotų Dionizo Poškos  pagrindinės mokyklos mokytojams.
 • A. Stričkaitė skaitė pranešimą „Kas tas STEM?“. Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų biologijos ir chemijos mokytojams.
 • I. Šleinienė skaitė pranešimą „STEAM veikla Anglijoje: stažuotėje Anglijos švietimo įstaigose ir organizavo  įgytos patirties sklaida“.
 • O. Valiukas skaitė pranešimą „STEAM veikla Olandijoje: ilgalaikėje stažuotėje Leeuwarder Lyceum mokykloje įgytos patirties sklaida“. Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų matematikos mokytojams.
 • O. Valiukas skaitė pranešimą "IKT inovacijos mokykloje ir informacinių technologijų pamokose" Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos mokytojams.
 • E. Žilienė skaitė pranešimą „STEM vizijos pristatymas“.  Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų biologijos ir chemijos mokytojams.
 • L. Dumčienė dalyvavo Palangos miesto savivaldybės pradinio ugdymo mokytojų metodinėje dienoje „Idėjų mugė“ ir skaitė pranešimą „Tyrimais ir atradimais pagrįstas mokymas (is)“.
 • D. Jančienė dalyvavo Palangos miesto savivaldybės pradinio ugdymo mokytojų metodinėje dienoje „Idėjų mugė“ ir skaitė pranešimą „Aktyviosios klasės panaudojimo galimybės pradiniame ugdyme“.
 • I. Šleinienė ir O. Valiukas dalyvavo 13—ojoje matematikos ir informacinių technologijų mokytojų respublikinėje mokslinėje- metodinėje konferencijoje „Geros matematikos ir informacinių technologijų pamokos link: kaip geriname mokinių pasiekimus“ pristatė pranešimą „STEAM-nauja ir pažangi ugdymo samprata“.
 • S. Paulikienė Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacijos konferencijoje ,,Mokymosi pagalbos organizavimas siekiant gerinti mokinių pasiekimus“ ir įgijo žinių ir kompetencijų šiomis temomis: mokymosi pagalbos organizavimo mokykloje galimybių; bendradarbiavimo ir partnerystės naudos ugdomojo proceso įvairinimui supratimo; naujų būdų ir formų ugdymo kokybei ir moksleivių pasiekimams gerinti. Pasidalino diskusijos grupėje sėkmės istorija „Mokinių pasiekimų gerinimas: į STEAM orientuotas ugdymas“.

Jau aštuntą kartą buvo įvykdyta matematikos saviraiškos programa „Matematika ekstremaliai“ – integruota matematikos ir kūno kultūros programa. Ši programa vykdoma kartu su Vokietijos Bergeno Riugene regionine mokykla „Am Grünen Berg“.

STEAM darbo grupė yra numačiusi ir kitų veiklų mokiniams, kurios dar bus įvykdytos: pažintinė išvyka 2016-04-13 į Vilniaus universitetą taikomosios chemijos fakultetą, aplankant CERN parodą, projektas „Nuotekų valymas“ (UAB Palangos vandenys), maketo gamyba, ekskursija į darbo biržą „Darbo rinkos aktualijos“ ir pažintinė išvyka į Swedbanką, Palangos filialą ir kt. Planuojamos pasirašyti bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais ugdyme: aukštosiomis mokyklomis, mokslinėmis įstaigomis,  mokslinėmis laboratorijos, verslo ar pramonės įmonėmis.

STEAM mokytojai kelia kvalifikaciją ir patys dalinasi savo patirtimi su kitais mokyklos, miesto ir respublikos mokytojais.

Metų pabaigoje planuojamos įvykdyti mokinių, tėvų, mokytojų anketinės apklausos, kurios padės apsispręsti, ar teisingu kelių mes einame, gausime naudingų pasiūlymų bei pageidavimų kitų metų STEAM veiklos planavimui.

!Informacija atnaujinta: 2018 Sau 29, 13:53:25
Technologijų mokykla Palangoje
Robotika ir programavimas
Programavimas mikrokompiuteriais BBC micro: bit
Minecraft programavimas
3D projektavimas ir modeliavimas 
Registracija
Mokyklos STEAM komandos kontaktai
Telefonas: +370 (676) 01222
El. paštas: osvaldas.valiukas@jurguciomokykla.lt
Saulė Paulikienė
Fizikos mokytoja metodininkė
STEAM grupės pirmininkė
Osvaldas Valiukas
Informacinių technologijų mokytojas metodininkas
Ingrida Šleinienė
Matematikos mokytoja metodininkė
Elvyra Žilienė
Biologijos mokytoja metodininkė
       
 
Alma Stričkaitė
Chemijos mokytoja metodininkė
Jolanta Čėsnienė
Technologijų vyresnioji mokytoja
Ramunė Grikštaitė
Dailės vyresnioji mokytoja
 

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų