Kas yra STEAM?
Sužinokite daugiau
Mūsų mokykla įsijungė į
STEAM mokyklų tinklą
Mokykla įsigijo
pažangų 3D spausdintuvą!

Kas yra STEAM?

STEAM (ANGL. SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, ARTS, MATHS) VEIKLA

Anglų kalbos akronimas STEAM reiškia gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką (STEAM, angl. science, technology, engineering, arts, maths). Mokyklinio ugdymo kontekste STEAM apima šias tiksliųjų mokslų disciplinas:
 • gamtos mokslus (biologija, chemija, fizika, jūrų biologija, aplinkotyra, geologija);
 • inžineriją (chemijos inžinerija, civilinė inžinerija, kompiuterių inžinerija, elektros (elektronikos) inžinerija, mechanikos inžinerija, kt. inžinerinės sritys);
 • technologijas (kompiuterių ir informacinės sistemos, žaidimų kūrimas, programavimas, internetiniai ir programinės įrangos sprendimai, 3D modeliavimas);
 • matematiką (matematika, statistika).
Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEAM, angl. science, technology, engineering, arts, maths) specialistų trūkumas šiuo metu yra opi problema visoje Europoje. Lietuvoje tikslieji, gamtos ir technologijų mokslai taip pat nepritraukia pakankamo skaičiaus žmonių: net 46.4% Lietuvos studentų universitetuose renkasi socialinių mokslų specialybes, o profesinėse mokyklose pirmauja paslaugų asmenims studijos.

STEAM mokslai šalies moksleivių vertinami kaip sunkūs, sausi ir neįdomūs. Viena iš priežasčių yra pernelyg teorinis tiksliųjų ir gamtos dalykų mokymas, trūksta praktiškumo bei supratimo, kaip tikslieji dalykai gali būti pritaikomi kasdieniniame gyvenime.
 
Menkas susidomėjimas mokykloje lemia mažą stojančiųjų į STEAM dalykus skaičių bei potencialių specialistų trūkumą darbo rinkoje. O būtent šių specialybių darbuotojų poreikis ženkliai auga. Europos Komisijos duomenimis, 2020 m. numatoma 16 mln. laisvų darbo vietų STEAM specialistams, o Lietuvoje vien 2010 – 2012 m. informacinių ir ryšių technologijų (IRT) bei logistikos sektoriuose atsirado apie 30 tūkst. laisvų darbo vietų.

Dauguma pažangių valstybių, tarp jų ir Lietuva, atsižvelgdamos į naujausius šių laikų iššūkius ir jų neatitinkančią švietimo sistemą, ėmėsi STEAM dalykų mokyklose atnaujinimo. Pasaulio praktikoje taikomi įvairūs būdai tiksliųjų dalykų ugdymui atnaujinti ir jiems populiarinti. Tikslas yra ugdyti kritinį mąstymą, praktinį suvokimą apie STEAM dalykų taikymą praktikoje, didinti stojančiųjų į STEAM specialybes skaičių ir taip užpildyti STEAM specialistų trūkumą Lietuvos ir visos Europos darbo rinkoje.

KAIP VEIKIA STEAM EUROPOJE?

STEAM centrai – tai organizacijos, koordinuojančios STEAM tinklo centrą regione. Jo funkcijos:
 • koordinuoti šalyje (regione) veikiančias STEAM iniciatyvas, mokyklas, įmones ir kt., skatinti STEAM plėtrą ir įgyvendinimą;
 • skatinti mokyklų ir verslo, mokslo bei socialinių partnerių bendradarbiavimą, STEAM ambasadorių nuoseklų lankymąsi mokyklose;
 • informuoti mokyklas, verslo, mokslo, socialinius ir kt. partnerius apie STEAM veiklą ir galimybes tiesiogiai ir per virtualią internetinę platformą;
 • organizuoti STEAM renginius regionuose išnaudojant verslo, mokslo ir socialinių partnerių potencialą.
STEAM ambasadorius – STEAM srities specialistas, savanoriškai atvykstantis į mokyklas pasidalyti darbo patirtimi ar pasikviečiantis mokinius į savo darbo vietą. STEAM ambasadoriai:
 • dalijasi karjeros patirtimi;
 • dalijasi techniniais ir praktiniais patarimais mokytojams, vykdant STEAM veiklas
 • klasėje;
 • prisideda prie STEAM būrelių organizavimo mokykloje;
 • skatina moksleivių, tėvų ir mokytojų bendradarbiavimą;
 • vykdo praktinius STEAM eksperimentus ir pan.
STEAM įmonės – socialiai atsakingos įmonės, dirbančios STEAM srityje, kviečiasi mokinius atvykti ir praktiškai pamatyti, kaip veikia STEAM srities darbai.!Informacija atnaujinta: 2015 Spa 23, 09:05:54
Technologijų mokykla Palangoje
Robotika ir programavimas
Programavimas mikrokompiuteriais BBC micro: bit
Minecraft programavimas
3D projektavimas ir modeliavimas 
Registracija
Mokyklos STEAM komandos kontaktai
Telefonas: +370 (676) 01222
El. paštas: osvaldas.valiukas@jurguciomokykla.lt
Saulė Paulikienė
Fizikos mokytoja metodininkė
STEAM grupės pirmininkė
Osvaldas Valiukas
Informacinių technologijų mokytojas metodininkas
Ingrida Šleinienė
Matematikos mokytoja metodininkė
Elvyra Žilienė
Biologijos mokytoja metodininkė
       
 
Alma Stričkaitė
Chemijos mokytoja metodininkė
Jolanta Čėsnienė
Technologijų vyresnioji mokytoja
Ramunė Grikštaitė
Dailės vyresnioji mokytoja
 

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų