Mokykla

Vizija

Moderni, demokratiška, atvira, nuolat besimokanti, patraukli institucija, ugdanti pilietišką, atsakingą, sąmoningą asmenybę, padedanti visiems mokiniams įgyti būtinas kompetencijas, reikalingas visaverčiam gyvenimui.

Misija

Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla – ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą bei profesinės kompetencijos pradmenis, puoselėjanti sveiką gyvenseną, ugdanti savarankišką, veiklų, atsakingą žmogų, norintį ir gebantį nuolat mokytis bei kurti savo ir bendruomenės gyvenimą.

Filosofija

Žmogaus ugdymas – vientisas procesas, grindžiamas humanizmo ir demokratiškumo principais, kultūriniu atvirumu, nuolatiniu tobulėjimu, tolerancija, jaukios aplinkos sukūrimu.


Prioritetas

 • Švietimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas.

Tikslai

 • Išsilavinusios, savo tautinį tapatumą suvokiančios, permainų pasaulyje gebančios kurti asmenybės ugdymas.
 • Kiekvienam mokiniui padėti atskleisti individualius gebėjimus, ugdyti kompetencijas – žinių, gebėjimų ir vertybių visumą ir siekti kiekvieno mokinio mokymosi sėkmės ir gero pasirengimo tolesniam mokymuisi.
 • Sudaryti sąlygas mokiniams pažinti savo gebėjimus renkantis veiklos kelią gyvenime.
 • Plėtoti kūrybinę partnerystę su kitomis miesto, respublikos ir užsienio mokyklomis, skatinant mokinių ir mokytojų kūrybiškumą.
 • Nuolat kurti saugią ir sveiką šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią ugdymo(si) aplinką.

Uždaviniai

 • Ugdyti mokinių kultūrą, pasididžiavimo savo mokykla jausmą.
 • Plėtoti mokyklos bendruomenės informavimą apie mokyklos veiklą.
 • Skatinti mokytojus tikslingai ir efektyviai taikyti informacines technologijas pamokose ir neformaliojo švietimo užsiėmimuose.
 • Orientuoti klasių auklėtojų veiklą, nukreiptą mokinių vertybinių nuostatų, bendrųjų kompetencijų ir kūrybiškumo ugdymui.
 • Stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją.
 • Tikslingai ir kūrybiškai taikyti dalykų integraciją ugdymo procese.
 • Tobulinti gabių mokinių, mokinių turinčių mokymosi sunkumų, ugdymą.
 • Gerinti pamokos vadybą ir kokybę.
 • Stebėti ir gerinti mokinių pažangą ir pasiekimus.
 • Tenkinti mokinių saviraiškos poreikius.
 • Padėti mokiniams planuoti karjerą.
 • Sudaryti galimybes mokiniui gauti informaciją apie tolesnio mokymosi ir profesinės veikos galimybes.
 • Organizuoti bendrus renginius su miesto ugdymo įstaigomis : l/d ,,Nykštukas“, ,, Gintarėlis“, pradine mokykla, Senaja gimnazija.
 • Supažindinti miesto bendruomenę su mokyklos veikla.
 • Plėtoti bendradarbiavimą su respublikos ir užsienio mokyklomis.
 • Tobulinti mokyklos edukacines aplinkas.
 • Užtikrinti mokinio saugumą mokykloje.
!Informacija atnaujinta: 2014 Rgs 19, 11:48:42
Technologijų mokykla Palangoje
Robotika ir programavimas
Programavimas mikrokompiuteriais BBC micro: bit
Minecraft programavimas
3D projektavimas ir modeliavimas 
Registracija

Dalyvaujame projekte


Informuojame, kad mūsų mokykla partnerio teisėmis dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamame Lietuvos Respublikos valstybės planavimo projekte „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra" (projekto kodas 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001).
Skaityti plačiau

Laisvos darbo vietos

Darbuotojų poreikis >>

Mūsų partneriai

Mūsų mokykla bendradarbiauja su Vokietijos Bergeno Riugene regionine mokykla "Am Grünen Berg".

Mokyklą kuruoja bendruomenės pareigūnas

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja (bendruomenės pareigūnė) Jurgita Rinkevičienė. Kuruoja Palangos Vlado Jurgučio pagrindinę mokyklą nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų bendrosios prevencijos srityje.

Problemos su el. dienynu Tamo?
Prašome kreiptis tik el. paštu!
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
Adresas: Ganyklų g. 2, Palanga, LT-00132
El. paštas: info@jurguciomokykla.lt
Telefonas: (8 460) 48962, (8 460) 48984
Faksas: (8 460) 48962

Pamokų laikas

Apie pastebėtus galimus korupcijos atvejus Palangos bei kitų miestų gyventojai, Palangos miesto savivaldybės institucijų ir įstaigų tarnautojai (darbuotojai) gali pranešti:
Palangos miesto savivaldybei el. paštu antikorupcija@palanga.lt ir/ar pasitikėjimo telefonu (8 460) 51 502
Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333 ir/ar el.paštu pranesk@stt.lt
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinei mokyklai el. paštu: daiva.latoziene@jurguciomokykla.lt
1 pamoka
8:00-8:45
15
min
2 pamoka
9:00-9:45
15
min
3 pamoka
10:00-10:45
20
min
4 pamoka
11:05-11:50
20
min
5 pamoka
12:10-12:55
15
min
6 pamoka
13:10-13:55
5
min
7 pamoka
14:00-14:45
Dabar
laikas
ilsėtis
:)
Palangos Vlado Jurgučio
pagrindinė mokykla
Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu TAMO.lt
Skirkite 2 procentus
GPM mūsų mokyklai. Ačiū!

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>