Mokyklos vadovų ir mokytojų budėjimo taisyklės

PATVIRTINTA
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2018-09-07 įsakymu Nr. V1-V-79

PALANGOS VLADO JURGUČIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

BUDĖJIMO TAISYKLĖS
2018- 2019 m. m.

                      Budėjimo paskirtis - kurti saugią mokyklos aplinką visiems mokiniams.

BUDINČIO VADOVO PAREIGOS

1. Budintis vadovas kontroliuoja mokytojų dienos budėjimą.

2. Budintis vadovas padeda budinčiam mokytojui iškilus problemoms.

3. Budintis vadovas privalo segėti kortelę „Budintis vadovas vardas pavardė“.

4. Mokyklos vadovai budi pagal grafiką.

BUDINČIO MOKYTOJO PAREIGOS

1. Mokytojai budi pertraukų metu šiuose postuose: laiptinėje prie sporto salės ir prižiūri persirengimo kambarius – 1 kūno kultūros mokytojas, kieme – 1 mokytojas, valgykloje – 1 mokytojas, I, II, III aukštuose – po 2 mokytojus, senojo pastato I, II, III ir  IV aukštuose – po 1 mokytoją.

2. Mokytojai privalo sekti savaitės budėjimo tvarkaraštį ir pasirašyti budėjimo grafike.

 3. Budėjimas prasideda po pirmos pamokos ir baigiasi 14.00 val.

 4. Budintis mokytojas privalo segėti kortelę „Budintis mokytojas“.

5. Budintis mokytojas atsako už tvarką, švarą, drausmę, mokinių saugumą paskirtame poste, prižiūri, kad mokiniai laikytųsi mokinio taisyklių, darbo tvarkos taisyklių.

6. Budėjimo metu budintis mokytojas vaikšto paskirtame poste, posto be budinčiojo nepalieka. Esant reikalui laikinai nutraukti budėjimą, mokytojas privalo paprašyti kolegos budėti jam paskirtoje vietoje. Pavaduojantis mokytojas prisiima visą budėjimo atsakomybę.

 7. Budintis mokytojas privalo išsiaiškinti pastebėtus pažeidimus.

8. Iškilus problemoms budintis mokytojas kreipiasi į budintį vadovą.

9. Budintys mokytojai, pastebėję konfliktinę situaciją, patyčių ar smurto atvejus, reaguoja nedelsiant:

9.1. įsikiša, t. y. nutraukia bet kokius įtarimą dėl patyčių keliančius veiksmus;

9.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, mokyklos nuostatas ir elgesio taisykles;

9.3. raštu užpildo informacinio pranešimo formą (smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašo priedas), nurodydamas tiek patyčias inicijavusio, tiek jas patyrusio mokinio vardą, pavardę ir klasę;

9.4. apie incidentą informuoja mokyklos administracijos atstovą, klasės auklėtoją, socialinį pedagogą.

10. Budintys mokytojai, pastebėję turto niokojimą ar kitus darbo tvarkos taisyklių pažeidimus, imasi priemonių normaliai tvarkai atstatyti, nedelsiant informuoja administracijos atstovą ir/ar mokyklos direktorių.

11. Mokiniams pažeidus mokinio elgesio taisykles, budintys mokytojai privalo užpildyti drausmės pažeidimo pažymą. Pažymos segamos į segtuvą mokytojų kambaryje.

12. Mokytojų budėjimas vyksta pagal apskaitą, kurią tvarko direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

__________________________

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos
vykdymo tvarkos aprašo priedas

 

PALANGOS VLADO JURGUČIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

PRANEŠIMAS APIE PATYČIAS

 

Data............................

Patyčias patyręs asmuo:

Besityčiojęs asmuo(ys):

 

Patyčių pobūdis (pažymėkite visus tipus, kurie tinka šiai situacijai):

  • Patyčios kibernetinėje erdvėje
  • Žodinės patyčios
  • Fizinės patyčios
  • Socialinės patyčios

Kita:

Incidento vieta:

Incidento laikas:

 

Incidento trukmė (tęstinumas)

 

Patyčių stebėtojas(-ai):

 

Apie incidentą pranešė:

(vardas, pavardė)(parašas)   
   
Informaciją gavusio asmens:
(vardas, pavardė) (parašas)

!Informacija atnaujinta: 2018 Spa 29, 22:04:44
Technologijų mokykla Palangoje
Robotika ir programavimas
Programavimas mikrokompiuteriais BBC micro: bit
Minecraft programavimas
3D projektavimas ir modeliavimas 
Registracija

Dalyvaujame projekte


Informuojame, kad mūsų mokykla partnerio teisėmis dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamame Lietuvos Respublikos valstybės planavimo projekte „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra" (projekto kodas 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001).
Skaityti plačiau

Laisvos darbo vietos

Darbuotojų poreikis >>

Mūsų partneriai

Mūsų mokykla bendradarbiauja su Vokietijos Bergeno Riugene regionine mokykla "Am Grünen Berg".

Mokyklą kuruoja bendruomenės pareigūnas

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja (bendruomenės pareigūnė) Jurgita Rinkevičienė. Kuruoja Palangos Vlado Jurgučio pagrindinę mokyklą nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų bendrosios prevencijos srityje.

Problemos su el. dienynu Tamo?
Prašome kreiptis tik el. paštu!
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
Adresas: Ganyklų g. 2, Palanga, LT-00132
El. paštas: info@jurguciomokykla.lt
Telefonas: (8 460) 48962, (8 460) 48984
Faksas: (8 460) 48962

Pamokų laikas

Apie pastebėtus galimus korupcijos atvejus Palangos bei kitų miestų gyventojai, Palangos miesto savivaldybės institucijų ir įstaigų tarnautojai (darbuotojai) gali pranešti:
Palangos miesto savivaldybei el. paštu antikorupcija@palanga.lt ir/ar pasitikėjimo telefonu (8 460) 51 502
Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333 ir/ar el.paštu pranesk@stt.lt
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinei mokyklai el. paštu: daiva.latoziene@jurguciomokykla.lt
1 pamoka
8:00-8:45
15
min
2 pamoka
9:00-9:45
15
min
3 pamoka
10:00-10:45
20
min
4 pamoka
11:05-11:50
20
min
5 pamoka
12:10-12:55
15
min
6 pamoka
13:10-13:55
5
min
7 pamoka
14:00-14:45
Dabar
laikas
ilsėtis
:)
Palangos Vlado Jurgučio
pagrindinė mokykla
Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu TAMO.lt
Skirkite 2 procentus
GPM mūsų mokyklai. Ačiū!

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>