Palangos Vlado Jurgučio
pagrindinė mokykla
Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu TAMO.lt
Skirkite 2 procentus
GPM mūsų mokyklai. Ačiū!
Gruodžio 14 d. švęsime mokyklos 80-ties metų jubiliejų.
Mokykla pradėjo veikti 1938 m. gruodžio 15 d.
Apie pastebėtus galimus korupcijos atvejus Palangos bei kitų miestų gyventojai, Palangos miesto savivaldybės institucijų ir įstaigų tarnautojai (darbuotojai) gali pranešti:
Palangos miesto savivaldybei el. paštu antikorupcija@palanga.lt ir/ar pasitikėjimo telefonu (8 460) 51 502
Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333 ir/ar el.paštu pranesk@stt.lt
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinei mokyklai el. paštu: daiva.latoziene@jurguciomokykla.lt
1 pamoka
8:00-8:45
10
min
2 pamoka
8:55-9:40
15
min
3 pamoka
9:55-10:40
20
min
4 pamoka
11:00-11:45
20
min
5 pamoka
12:05-12:50
15
min
6 pamoka
13:05-13:50
10
min
7 pamoka
14:00-14:45
Dabar
laikas
ilsėtis
:)

Technologijų mokykla Palangoje
Robotika ir programavimas
Programavimas mikrokompiuteriais BBC micro: bit
Minecraft programavimas
3D projektavimas ir modeliavimas 
Registracija

Dalyvaujame projekte


Informuojame, kad mūsų mokykla partnerio teisėmis dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamame Lietuvos Respublikos valstybės planavimo projekte „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra" (projekto kodas 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001).
Skaityti plačiau

Mūsų partneriai

Mūsų mokykla bendradarbiauja su Vokietijos Bergeno Riugene regionine mokykla "Am Grünen Berg".

Mokyklą kuruoja bendruomenės pareigūnas

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja (bendruomenės pareigūnė) Jurgita Rinkevičienė. Kuruoja Palangos Vlado Jurgučio pagrindinę mokyklą nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų bendrosios prevencijos srityje.

Problemos su el. dienynu Tamo?
Prašome kreiptis tik el. paštu!
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
Adresas: Ganyklų g. 2, Palanga, LT-00132
El. paštas: info@jurguciomokykla.lt
Telefonas: (8 460) 48962, (8 460) 48984
Faksas: (8 460) 48962
Lap 07
2017
Tarptautinis seminaras „Ieškant balanso: autentiškumas, įvairovė ir įtraukioji kultūra“
Spalio 24-27 dienomis man, Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojai, teko garbė dalyvauti Vilniuje vykusiame tarptautiniame mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminare, kuris vyko anglų kalba „Ieškant balanso: autentiškumas, įvairovė ir įtraukioji kultūra“ (angl. Finding the balance: authenticity, diversity and inclusive culture), jį rengė Ugdymo plėtotės centras kartu su Švietimo ir mokslo ministerija bei Europos Taryba pagal „Pestalozzi“ mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą. Seminare dalyvavo 25 mokytojai: 15 iš Lietuvos, 10 – iš kitų Europos valstybių (Serbijos, Turkijos, Italijos, Portugalijos, Rumunijos, Bulgarijos, Baltarusijos, Graikijos, Moldovos). „Pestalozzi“ mokymų programa remiasi Europos Tarybos vertybėmis: pagarba žmogaus teisėms, lygioms galimybėms ir demokratijai, skatina tarpkultūrinį dialogą, nagrinėja iššūkius, tenkančius šiandieniniam mokytojui, siekiančiam į vaiką, jo poreikius ir polinkius orientuoto ugdymo. Seminaras buvo skirtas mokytojams, ieškantiems savojo kelio ir bandantiems susiorientuoti tarp švietimo vizijos, švietimo sistemos keliamų reikalavimų ir mokyklinės kasdienybės; siekiantiems asmeninio tobulėjimo ir norintiems įgyti demokratinės kultūros ir pilietinio ugdymo kompetencijų, taigi vienas iš prioritetų atrenkant dalyvius buvo neilga darbo mokykloje patirtis bei geras anglų kalbos mokėjimas.

Pirmąją seminaro dieną buvo surengtas susipažinimo vakaras, kurio metu dalyviai ne tik pažino vienas kitą, bet ir aptarė sunkumus, su kuriais susiduria mokytojai, dalyvaudami šiandieniniame mokymo procese, išsakė, ko siekia išmokti ir ką norėtų tobulinti savo veikloje. Įdomu tai, jog skirtingų šalių mokytojai, įvardijo panašias problemas ir lūkesčius: kaip dirbti su specialiųjų poreikių vaikais; kaip motyvuoti mokinius, skatinti jų kūrybiškumą; kaip padėti integruotis kitakalbiams vaikams į mokyklos ir kultūrinį gyvenimą; kaip skatinti mokinius priimti kitų ir išsaugoti savo pačių skirtybes ir individualumą. Antroji diena ir buvo skirta atsakymų į išsakytus klausimus ieškojimui – aiškintasi, kaip pasiekti balansą mokymo procese. Naudodamiesi atviros erdvės ir bendradarbiavimo metodais, seminaro dalyviai dalijosi patirtimi kaip efektyviai taikyti informacines technologijas pamokų metu, kaip prakalbinti tylius mokinius, kaip padėti vaikams turintiems elgesio problemų, mokyti juos empatijos, kaip įtraukti tėvus į mokymo procesą, kaip pagerinti bendradarbiavimą su kolegomis ir integruoti skirtingas mokymo disciplinas, kaip dirbti su gabiais mokiniais, kaip kurti draugišką mokymuisi aplinką ir taikyti meno terapiją; vystyta diskusija apie autentiškąją lyderystę ir jos privalumus.

Sekančią dieną laukė labai naudinga ir įdomi patirtis tiek lietuvių mokytojams, tiek užsienio svečiams. Organizatoriai suteikė galimybę pusę dienos praleisti skirtingose sostinės mokyklose: Vilniaus Šalomo Aleichemo ORT gimanzijoje, Vilniaus Saulėtekio multifunkciniame centre, Vilniaus Senvagės gimanzijoje, Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijoje. Palangos Vlado Jurgučio mokyklos atstovė lankėsi Šalomo Aleichemo ORT gimnazijoje. Čia visus dalyvius maloniai nustebino tvarka ir švara, graži aplinka ir mokinių poreikiams pritaikytos mokymosi ir poilsio erdvės bei tai, kad itin didelis dėmesys čia skiriamas mokinių saugumui. Svarbu pažymėti, jog, nors ir mokykloje mokosi beveik vien žydų tautybės vaikai, tačiau, visos mokymo disciplinos dėstomos lietuvių kalba – tam, kad, jos mokiniai ne tik žinotų ir išsaugotų žydų tautos tradicijas, bet ir gebėtų prisitaikyti ir gyventi lietuviškoje bendruomenėje. Gimnazijos direktorius Miša Jakobas ir jos darbuotojai bei mokytojai svetingai priėmė svečius, aprodė mokyklą, dalijosi gerąja patirtimi ir suteikė galimybę susipažinti su mokyklos taisyklėmis ir stebėti mokykloje tuo metu vykusias pamokas ir veiklas. Jie didžiuojasi turėdami būrį kvalifikuotų ir motyvuotų mokytojų, visas naująsias technologijas, kurios aktyviai taikomos pamokų metu ir, žinoma, savo mokinių pasiekimais – gimnazija užima garbingą pektąją vietą Lietuvoje pagal mokinių pasiektus rezultatus. Direktorius taip pat pažymėjo ir pasidžiaugė čia besimokančių lietuvių tautybės mokinių pasiekimais. Anot jo, šie mokiniai mokykloje itin vertinami dėl stiprios motyvacijos ir puikių mokymosi rezultatų.

Grįžę, dalyviai dalijosi savo įspūdžiais bei patirtimi iš lankytų mokyklų, o vakare visų laukė tarpkultūrinis vakaras, kurio metu dalyviai pristatė visiems šalį, iš kurios atvyko, vaišinosi atsivežtais nacionaliniais patiekalais, susipažino su skirtingomis tradicijomis ir papročiais. Paskutiniąją dieną mokytojai, apmąstę seminaro metu įgytas žinias ir patirtį, vystė ir pristatė idėjas ir inciatyvas, kurias norėtų įgyvendinti savo mokyklose, kad pagerintų mokymo procesą ir mokyklos bendruomenės gyvenimą. Džiugu, jog seminaro organizatoriai pažadėjo ir stengiasi išlaikyti grįžtamąjį ryšį su dalyviais, domisi ir žada pagalbą mokytojams įgyvendinant savo pasirinktas iniciatyvas. O mokymų dalyviai susidraugavo, atrado daug bendro ir sieks toliau dalintis patirtimi, bendrauti ir kurti ateities projektus kartu.

Džiaugiuosi, jog dalyvaudama šiame seminare pasisėmiau naujų idėjų, sužinojau apie efektyvius mokymo metodus ir įgijau labai vertingų žinių kaip padėti kitakalbiams bei kitų kultūrų vaikams integruotis į mokymo procesą ir mokyklos bendruomenę. Neabejoju, jog šias žinias dar teks pritaikyti ateityje, kadangi ir Lietuvos mokyklose sulaukiame vis daugiau kitataučių, taip pat ir grįžusių į Lietuvą gyventi emigrantų atžalų, kuriems lietuvių kalba jau nėra gimtoji. Viliuosi, jog pavyks įgytas žinias ir patirtį perteikti ir kolegoms – planuoju surengti atvirą pamoką, kurios metu mokytojai galėtų susipažinti su skirtingais mokinių bendradarbiavimą įgalinančiais metodais, kad taikydami juos savo pamokose skatintų mokinių motyvaciją, savarankiškumą ir atsakomybę už savo ir klasės draugų mokymosi procesą ir rezultatus.
 
Eglė Survilaitė,
lietuvių kalbos mokytoja

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>