Metodikos grupės

2017 – 2018 m. m. METODIKOS GRUPĖS
MENINIO IR DORINIO UGDYMO METODIKOS GRUPĖ

Dalykas

Mokytojo vardas, pavardė

Kvalifikacija

Dorinis ugdymas (etika)

Birutė Gikarienė - pirmininkė

Neformaliojo ugdymo (šokio) mokytoja ekspertė, etikos mokytoja

Dorinis ugdymas (tikyba)

Emilija Šeirienė– sekretorė

Tikybos vyresnioji mokytoja

Dailė

Ramunė Grikštaitė

Dailės vyresnioji mokytoja

Technologijos   

Janina Galdikienė

Technologijų mokytoja metodininkė

Technologijos

Jolanta Čėsnienė

Technologijų vyresnioji mokytoja

Technologijos

Juozas Bončkus

Technologijų mokytojas metodininkas

Muzika

Diana Beržanskienė

Muzikos mokytoja ekspertė

Dailė

Regina Mizulaitė

Dailės mokytoja

Neformalusis ugdymas (teatras)

Alma Pronckūnienė

Teatro vyresnioji mokytoja, žmogaus saugos mokytoja

Dorinis ugdymas (etika)

Aušra Grikštaitė

Etikos mokytoja

 Socialinė pedagogė

Lina Kunickienė

Socialinė pedagogė metodininkė

 Specialioji pedagogė

Birutė Petrošienė

Specialioji pedagogė metodininkė

Logopedė

Danguolė Petrauskienė

Logopedė ekspertė

Logopedė

Skuodienė Dalia

Specialioji pedagogė, logopedė metodininkė

PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODIKOS GRUPĖ

Dalykas

Mokytojo vardas, pavardė

Kvalifikacija

Pradinis ugdymas

Loreta Dumčienė-pirmininkė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Pradinis ugdymas

Rima Kontrimaitė- sekretorė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

Violeta Ruzgailienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

Nijolė Skališienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

Danguolė Jančienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

Loreta Jurkaitienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

Nijolė Viršilienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

Elena Bendikienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

Aurelija Anužienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

Erika Lukauskienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

Jelena Donėlė

Auklėtojos

Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

Rūta Litvinienė

Auklėtojos metodininkės kvalifikacija

 

LIETUVIŲ KALBOS METODIKOS GRUPĖ

Dalykas

Mokytojo vardas, pavardė

Kvalifikacija

Lietuvių kalba ir literatūra

Eglė Survilaitė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Lietuvių kalba ir literatūra

Loreta Kulienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Lietuvių kalba ir literatūra

Aurelija Kiesienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Lietuvių kalba ir literatūra

Rima Šalkauskienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

ANGLŲ KALBOS METODIKOS GRUPĖ

Dalykas

Mokytojo vardas, pavardė

Kvalifikacija

Anglų kalba

Rasa Bacienė - pirmininkė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Anglų kalba

Aurelija Gritėnaitė- sekretorė

Anglų  kalbos mokytoja metodininkė

Anglų kalba

Tatjana Moždžer

Anglų kalbos mokytoja ekspertė

Anglų kalba

Lina Narbutienė

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

ANTROSIOS  UŽSIENIO KALBOS  METODIKOS  GRUPĖ

Dalykas

Mokytojo vardas, pavardė

Kvalifikacija

Rusų, vokiečių kalba

Edita Petrušonytė – pirmininkė

Rusų  kalbos mokytoja metodininkė, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė.

Rusų  kalba

Gražina Juozapaitienė– sekretorė

Rusų  kalbos mokytoja metodininkė.

Prancūzų kalba

Živilė Vaičiūnienė

Prancūzų  kalbos vyresnioji mokytoja

SOCIALINIŲ MOKSLŲ METODIKOS GRUPĖ

Dalykas

Mokytojo vardas, pavardė

Kvalifikacija

Geografija

Egidijus Šalkauskis- pirmininkas

Geografijos  mokytojas metodininkas

Istorija

Daiva Latožienė - sekretorė

Istorijos  mokytoja metodininkė

Istorija

Loreta Stonienė

Istorijos mokytoja metodininkė

Geografija

Liudmila Pranienė

Geografijos  mokytoja metodininkė

GAMTOS MOKSLŲ  METODIKOS GRUPĖ

Dalykas

Mokytojo vardas, pavardė

Kvalifikacija

Chemija ir biologija

Alma Stričkaitė - pirmininkė

Chemijos ir biologijos mokytoja metodininkė, biologijos mokytoja metodininkė

Fizika

Saulė Paulikienė - sekretorė

Fizikos mokytoja metodininkė

Biologija

Elvyra Žilienė

Biologijos mokytoja metodininkė

Biologija

Algirdas Benetis

Biologijos mokytojas metodininkas

 

MATEMATIKOS, INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR EKONOMIKOS
METODIKOS GRUPĖ

     

Dalykas

Mokytojo vardas, pavardė

Kvalifikacija

Matematika

Oksana Kokorevič- pirmininkė

Matematikos  vyresnioji mokytoja

Informacinės technologijos

Osvaldas Valiukas- sekretorius

Informacinių technologijų mokytojas metodininkas

Matematika

Ingrida Šleinienė

Matematikos mokytoja metodininkė, Informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

Ekonomika

Jolanta Čėsnienė

Technologijų vyresnioji mokytoja, finansinio raštingumo pradmenų  mokytoja

KŪNO KULTŪROS METODIKOS GRUPĖ

Dalykas

Mokytojo vardas, pavardė

Kvalifikacija

Kūno kultūra

Artūras Podlinevas - pirmininkas

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

Kūno kultūra

Romualdas Pakalniškis -sekretorius

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

Kūno kultūra

Tatjana Stankevičienė

Kūno kultūros mokytoja metodininkė

 

KLASIŲ AUKLĖTOJŲ METODIKOS GRUPĖ

 • Daiva Latožienė – 5a klasės auklėtoja
 • Loreta Stonienė – 5b klasės auklėtoja
 • Elvyra Žilienė – 5c klasės auklėtoja
 • Liudmila Pranienė–6a klasės auklėtoja
 • Loreta Kulienė –6b klasės auklėtoja
 • Alma Stričkaitė – 6c klasės auklėtoja
 • Artūras Podlinevas -7a klasės auklėtojas
 • Oksana Kokorevič- 7b klasės auklėtoja
 • Aurelija Kiesienė - 8a klasės auklėtoja
 • Tatjana Stankevičienė - metodikos grupės pirmininkė, 8b klasės auklėtoja
 • Diana Beržanskienė - 8c klasės auklėtoja
 • Egidijus Šalkauskis- 10a klasės auklėtojas

STEAM DALYKŲ MOKYTOJŲ METODIKOS GRUPĖ

Dalykas

Mokytojo vardas, pavardė

Kvalifikacija

Fizika

Saulė Paulikienė –pirmininkė

Fizikos mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Informacinės technologijos

Osvaldas Valiukas

 

Informacinių technologijų mokytojas metodininkas

Matematika

Ingrida Šleinienė

 

Matematikos mokytoja metodininkė, Informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

Biologija

Elvyra Žilienė

Biologijos mokytoja metodininkė

Chemija

Alma Stričkaitė

Chemijos mokytoja metodininkė, biologijos mokytoja metodininkė

Matematika

Oksana Kokorevič

Matematikos  mokytoja

Ekonomika

Jolanta Čėsnienė

Technologijų vyresnioji mokytoja, finansinio raštingumo pradmenų  mokytoja

Dailė

Ramunė Grikštaitė

Dailės vyresnioji mokytoja

Pradinio ugdymo

Loreta Dumčienė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

!Informacija atnaujinta: 2018 Sau 29, 14:28:27
Technologijų mokykla Palangoje
Robotika ir programavimas
Programavimas mikrokompiuteriais BBC micro: bit
Minecraft programavimas
3D projektavimas ir modeliavimas 
Registracija

Dalyvaujame projekte


Informuojame, kad mūsų mokykla partnerio teisėmis dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamame Lietuvos Respublikos valstybės planavimo projekte „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra" (projekto kodas 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001).
Skaityti plačiau

Mūsų partneriai

Mūsų mokykla bendradarbiauja su Vokietijos Bergeno Riugene regionine mokykla "Am Grünen Berg".

Mokyklą kuruoja bendruomenės pareigūnas

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja (bendruomenės pareigūnė) Jurgita Rinkevičienė. Kuruoja Palangos Vlado Jurgučio pagrindinę mokyklą nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų bendrosios prevencijos srityje.

Problemos su el. dienynu Tamo?
Prašome kreiptis tik el. paštu!
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
Adresas: Ganyklų g. 2, Palanga, LT-00132
El. paštas: info@jurguciomokykla.lt
Telefonas: (8 460) 48962, (8 460) 48984
Faksas: (8 460) 48962

Pamokų laikas

Apie pastebėtus galimus korupcijos atvejus Palangos bei kitų miestų gyventojai, Palangos miesto savivaldybės institucijų ir įstaigų tarnautojai (darbuotojai) gali pranešti:
Palangos miesto savivaldybei el. paštu antikorupcija@palanga.lt ir/ar pasitikėjimo telefonu (8 460) 51 502
Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333 ir/ar el.paštu pranesk@stt.lt
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinei mokyklai el. paštu: daiva.latoziene@jurguciomokykla.lt
1 pamoka
8:00-8:45
10
min
2 pamoka
8:55-9:40
15
min
3 pamoka
9:55-10:40
20
min
4 pamoka
11:00-11:45
20
min
5 pamoka
12:05-12:50
15
min
6 pamoka
13:05-13:50
10
min
7 pamoka
14:00-14:45
Dabar
laikas
ilsėtis
:)
Palangos Vlado Jurgučio
pagrindinė mokykla
Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu TAMO.lt
Skirkite 2 procentus
GPM mūsų mokyklai. Ačiū!

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>