Metodikos grupės

2016 – 2017 m. m. METODIKOS GRUPĖS

MENINIO IR DORINIO UGDYMO METODIKOS GRUPĖ

Dalykas

Mokytojo vardas, pavardė

Kvalifikacija

Dorinis ugdymas (tikyba)

Emilija Šeirienė – pirmininkė

Tikybos vyresnioji mokytoja

Dorinis ugdymas (etika)

Birutė Gikarienė – sekretorė

Neformaliojo ugdymo (šokio) mokytoja ekspertė, etikos mokytoja

Dailė

Ramunė Grikštaitė

Dailės vyresnioji mokytoja

Technologijos   

Janina Galdikienė

Technologijų mokytoja metodininkė

Technologijos

Jolanta Čėsnienė

Technologijų vyresnioji mokytoja

Technologijos

Juozas Bončkus

Technologijų mokytojas metodininkas

Muzika

Diana Beržanskienė

Muzikos mokytoja ekspertė

Dailė

Regina Mizulaitė

Dailės mokytoja

Neformalusis ugdymas (teatras)

Alma Pronckūnienė

Teatro vyresnioji mokytoja, žmogaus saugos mokytoja

Dorinis ugdymas (etika)

Aušra Grikštaitė

Etikos mokytoja

 Socialinė pedagogė

Lina Kunickienė

Socialinė pedagogė metodininkė

 Specialioji pedagogė

Birutė Petrošienė

Specialioji pedagogė metodininkė

Psichologė 

Vilma Kalninienė

III–os kategorijos psichologė

PRADINIŲ KLASIŲ IR PAILGINTOS DIENOS MOKYTOJŲ METODIKOS GRUPĖ

Dalykas

Mokytojo vardas, pavardė

Kvalifikacija

Pradinis ugdymas

Loreta Dumčienė – pirmininkė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Pradinis ugdymas

Rima Kontrimaitė – sekretorė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

Violeta Ruzgailienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

Nijolė Skališienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

Danguolė Jančienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

Loreta Jurkaitienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

Nijolė Viršilienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

Elena Bendikienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

Jūratė Damalė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

Birutė Motiejauskienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

Rūta Litvinienė

Ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija

 LIETUVIŲ KALBOS METODIKOS GRUPĖ

Dalykas

Mokytojo vardas, pavardė

Kvalifikacija

Lietuvių kalba

Loreta Kulienė – pirmininkė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių kalba

Aurelija Kiesienė – sekretorė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių kalba

Rima Šalkauskienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

ANGLŲ KALBOS METODIKOS GRUPĖ

Dalykas

Mokytojo vardas, pavardė

Kvalifikacija

Anglų kalba

Aurelija Gritėnaitė – pirmininkė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Anglų kalba

Rasa Bacienė – sekretorė

Anglų  kalbos mokytoja metodininkė

Anglų kalba

Tatjana Moždžer

Anglų kalbos mokytoja ekspertė

Anglų kalba

Lina Narbutienė

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

ANTROSIOS  UŽSIENIO KALBOS  METODIKOS  GRUPĖ

Dalykas

Mokytojo vardas, pavardė

Kvalifikacija

Rusų kalba

Edita Petrušonytė – pirmininkė

Rusų  kalbos mokytoja metodininkė, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė.

Rusų kalba

Ilona Niedvarienė

Rusų  kalbos mokytoja metodininkė.

Rusų  kalba

Gražina Juozapaitienė

Rusų  kalbos mokytoja metodininkė.

Prancūzų kalba

Živilė Vaičiūnienė – sekretorė

Prancūzų  kalbos mokytoja

SOCIALINIŲ MOKSLŲ METODIKOS GRUPĖ

Dalykas

Mokytojo vardas, pavardė

Kvalifikacija

Geografija

Egidijus Šalkauskis – pirmininkas

Geografijos  mokytojas metodininkas

Istorija

Daiva Latožienė – sekretorė

Istorijos  mokytoja metodininkė

Istorija

Loreta Stonienė

Istorijos mokytoja metodininkė

Geografija

Liudmila Pranienė

Geografijos  mokytoja metodininkė

GAMTOS MOKSLŲ  METODIKOS GRUPĖ

Dalykas

Mokytojo vardas, pavardė

Kvalifikacija

Biologija

Elvyra Žilienė – pirmininkė

Biologijos mokytoja metodininkė

Chemija

Alma Stričkaitė – sekretorė

Chemijos mokytoja metodininkė, biologijos mokytoja metodininkė

Fizika

Saulė Paulikienė

Fizikos mokytoja metodininkė

Biologija

Algirdas Benetis

Biologijos mokytojas metodininkas

MATEMATIKOS, INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR EKONOMIKOS
METODIKOS GRUPĖ

Dalykas

Mokytojo vardas, pavardė

Kvalifikacija

Informacinės technologijos

Osvaldas Valiukas- pirmininkas

Informacinių technologijų mokytojas metodininkas

Matematika

Ingrida Šleinienė - sekretorė

Matematikos mokytoja metodininkė, Informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

Matematika

Oksana Kokorevič

Matematikos  mokytoja

Ekonomika

Jolanta Čėsnienė

Technologijų vyresnioji mokytoja, finansinio raštingumo pradmenų  mokytoja

KŪNO KULTŪROS METODIKOS GRUPĖ

Dalykas

Mokytojo vardas, pavardė

Kvalifikacija

Kūno kultūra

Romualdas Pakalniškis - pirmininkas

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

Kūno kultūra

Artūras Podlinevas -sekretorius

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

Kūno kultūra

Tatjana Stankevičienė

Kūno kultūros mokytoja metodininkė

KLASIŲ AUKLĖTOJŲ METODIKOS GRUPĖ

 • Liudmila Pranienė–5a klasės auklėtoja
 • Loreta Kulienė –5b klasės auklėtoja
 • Alma Stričkaitė – 5c klasės auklėtoja
 • Artūras Podlinevas -6a klasės auklėtojas
 • Oksana Kokorevič- 6b klasės auklėtoja
 • Aurelija Kiesienė - 7a klasės auklėtoja
 • Tatjana Stankevičienė - metodikos grupės pirmininkė, 7b klasės auklėtoja
 • Diana Beržanskienė - 7c klasės auklėtoja
 • Janina Galdikienė - 8a klasės auklėtoja
 • Daiva Latožienė - 8b klasės auklėtoja
 • Loreta Stonienė – 9a klasės auklėtoja

STEAM DALYKŲ MOKYTOJŲ METODIKOS GRUPĖ

Dalykas

Mokytojo vardas, pavardė

Kvalifikacija

Fizika

Saulė Paulikienė – pirmininkė

Fizikos mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Informacinės technologijos

Osvaldas Valiukas

 

Informacinių technologijų mokytojas metodininkas

Matematika

Ingrida Šleinienė

 

Matematikos mokytoja metodininkė, Informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

Biologija

Elvyra Žilienė

Biologijos mokytoja metodininkė

Chemija

Alma Stričkaitė

Chemijos mokytoja metodininkė, biologijos mokytoja metodininkė

Matematika

Oksana Kokorevič

Matematikos  mokytoja

Ekonomika

Jolanta Čėsnienė

Technologijų vyresnioji mokytoja, finansinio raštingumo pradmenų  mokytoja

Dailė

Ramunė Grikštaitė

Dailės vyresnioji mokytoja

!Informacija atnaujinta: 2016 Lap 06, 15:34:07

Dalyvaujame projekte


Informuojame, kad mūsų mokykla partnerio teisėmis dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamame Lietuvos Respublikos valstybės planavimo projekte „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra" (projekto kodas 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001).
Skaityti plačiau

Laisvos darbo vietos

Reikalingas psichologas, turintis aukštąjį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją, ne žemesnį nei psichologo magistro kvalifikacinį laipsnį.

Mūsų partneriai

Mūsų mokykla bendradarbiauja su Vokietijos Bergeno Riugene regionine mokykla "Am Grünen Berg".

Mokyklą kuruoja bendruomenės pareigūnas

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja (bendruomenės pareigūnė) Jurgita Rinkevičienė. Kuruoja Palangos Vlado Jurgučio pagrindinę mokyklą nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų bendrosios prevencijos srityje.

Problemos su el. dienynu Tamo?
Prašome kreiptis tik el. paštu!
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
Adresas: Ganyklų g. 2, Palanga, LT-00132
El. paštas: info@jurguciomokykla.lt
Telefonas: (8 460) 48962, (8 460) 48984
Faksas: (8 460) 48962

Pamokų laikas

1 pamoka
8:00-8:45
10
min
2 pamoka
8:55-9:40
15
min
3 pamoka
9:55-10:40
20
min
4 pamoka
11:00-11:45
15
min
5 pamoka
12:05-12:50
15
min
6 pamoka
13:05-13:50
10
min
7 pamoka
14:00-14:45
Dabar
laikas
ilsėtis
:)
Palangos Vlado Jurgučio
pagrindinė mokykla
Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu TAMO.lt
Skirkite 2 procentus
GPM mūsų mokyklai. Ačiū!

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>