Pedagoginiai darbuotojai


Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos mokytojai

Darbuotojų el. pašto adreso sudarymo tvarka

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią formą nevartojant lietuviškų raidžių, o jas pakeičiant lotyniškomis: vardas.pavarde@jurguciomokykla.lt, tokiu atvėju mokytojo pašto adresas yra osvaldas.valiukas@jurguciomokykla.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkama pirma pavardė.

2016-2017 mokslo metų pedagoginių darbuotojų sąrašai

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Kada, kokią mokymo įstaigą baigė, suteikta kvalifikacija (specialybė)

Dėstomas dalykas/pareigybė

 

Kvalifikacinė kategorija

Rasa Bacienė
Mokytojo pareigybės aprašymas

Aukštasis

1989 m. Vilniaus Valstybinis V.Kapsuko Universitetas, romanų-germanų kalbų ir literatūros spec., suteikta filologo ir anglų kalbos dėstytojo kvalifikacija

Anglų kalba

 

Anglų kalbos mokytojo metodininko

Laimutė Benetienė
Mokytojo pareigybės aprašymas

Aukštasis

1982 m. Vilniaus Valstybinis V.Kapsuko Universitetas, Matematikos, dėstytojo kvalifikacija

Matematika

Matematikos mokytojo metodininko;
IIII vadybos kvalifikacinė kategorija

Elena Bendikienė
Mokytojo pareigybės aprašymas

Aukštasis

1980 m. Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas, ikimokyklinio auklėjimo metodikos ir auklėtojos kvalifikacija.
1997 m. Klaipėdos universitetas, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pradinės mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytojo metodininko

Diana Beržanskienė
Mokytojo pareigybės aprašymas

Aukštasis

1985 Vilniaus tautų draugystės ordino konservatorija
Muzikos mokytojo-choro dirigento kvalifikacija

Muzika

Muzikos mokytojo eksperto

Juozas Bončkus
Mokytojo pareigybės aprašymas

Aukštasis

1977 m. Šiaulių K.Preikšo Pedagoginis Institutas
Piešimo, braižybos ir darbų mokytojo kvalifikacija

Technologijos

Technologijų mokytojo metodininko

Jolanta Čėsnienė
Mokytojo pareigybės aprašymas

Aukštasis

1993 m. Vilniaus pedagoginis institutas, chemijos ir taikomųjų darbų spec., suteikta vidurinės mokyklos chemijos ir taikomųjų darbų mokytojos kvalifikacija.
1994 m. Vilniaus Pedagoginis Universitetas, socialinių mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis

Technologijos, ekonomika ir verslumas

Technologijų, chemijos vyresniojo

mokytojo

Janina Galdikienė
Mokytojo pareigybės aprašymas

Aukštasis

1977 m. Vilniaus Valstybinis Pedagoginis Institutas, vidurinės mokyklos chemijos ir darbų mokytojo kvalifikacija

Technologijos

Technologijų mokytojo metodininko

Birutė Gikarienė
Mokytojo pareigybės aprašymas

 

Aukštasis

1992 m. Vilniaus aukštesnioji Kultūros mokykla, Choreografijos mokytojo kvalifikacija;
2008 m. Klaipėdos universiteto pagrindinių universitetinių vaikystės pedagogikos studijų programą ir suteikta edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija

Etika

Neformaliojo ugdymo (šokių) mokytojo eksperto

Ramunė Grikštaitė
Mokytojo pareigybės aprašymas

Aukštasis

2003 m. Telšių aukštesniosios taikomosios dailės mokyklos dailės, darbų pedagogikos kursas, suteikta pagrindinės mokyklos dailės ir darbų mokytojo kvalifikacija.
2007 m. Vilniaus dailės akademijos dizaino (baldų dizaino ir restauravimo) bakalauro studijų programa, suteikta dailės bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Dailė

-

Aurelija Gritėnaitė
Mokytojo pareigybės aprašymas

Aukštasis

1987 m. Vilniaus Tautų draugystės ordino valstybinis pedagoginis institutas Anglų kalbos spec., suteikta vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytojo kvalifikacija

Anglų kalba

 

Anglų kalbos mokytojo metodininko

Danguolė Jančienė
Mokytojo pareigybės aprašymas

Aukštasis

1987 m. Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas, pradinių klasių mokytojo kvalifikacija

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytojo metodininko

Loreta Jurkaitienė
Mokytojo pareigybės aprašymas

Aukštasis

1986 m. baigė Šiaulių K.Preikšo pedagoginį instituto pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos specialybės kursą ir suteikta pradinių klasių mokytojos kvalifikacija

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytojo metodininko

Vilma Kalninienė
Psichologo pareigybės aprašymas

Aukštasis

1989 m. Vilniaus Valstybinis V.Kapsuko Universitetas Psichologė, psichologijos dėstytoja

Psichologė

Psichologo veiklos atitikties III-a vadybos kvalifikacinė kategorija

Aurelija Kiesienė
Mokytojo pareigybės aprašymas

Aukštasis

1982 m. Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Lietuvių kalba

 

 

 

 

Lietuvių kalbos mokytojo metodininko

Loreta Kulienė
Mokytojo pareigybės aprašymas

Aukštasis

1987 m. LTSR Valstybinis Tautų draugystės ordino konservatorija Klaipėdos fakulteto Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo, užklasinio darbo (teatro meno) metodininko kvalifikacija

Lietuvių kalba

Lietuvių kalbos mokytojo metodininko

Lina Kunickienė
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

Aukštasis

2002 m. Klaipėdos Universitetas, socialinio darbo bakalauro kvalifikacinis laipsnis, socialinio darbuotojo profesinė kvalifikacija

Socialinė pedagogė

Pagalbos mokiniui specialisto metodininko

Rima Kontrimaitė
Mokytojo pareigybės aprašymas

 

1992 m. Šiaulių pedagoginis institutas, pradinių klasių mokytojos kvalifikacija

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytojo metodininko

Daiva Latožienė
Mokytojo pareigybės aprašymas

Aukštasis

1993 m. Vilniaus pedagoginis institutas, vidurinės mokyklos istorijos ir politologijos mokytojo kvalifikacija

Istorija, pilietiškumo pagrindai

Istorijos mokytojo metodininko

Regina Mizulaitė
Mokytojo pareigybės aprašymas

Aukštasis

1979 m. Vilniaus Inžinerinis statybos institutas, Architekto kvalifikacija

2005 m. Klaipėdos tęstinių studijų institutas, antrosios pakopos specialiąsias profesines studijų krypties dalyko didaktikos studijų programą ir jai suteikta mokytojo profesinė kvalifikacija.

Dailė

 

-

Birutė Motiejauskienė
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojos pareigybės aprašymas

Aukštasis

1975 m. Klaipėdos A.Venclovos pedagoginė mokykla, pradinių klasių mokytojo kvalifikacija.

1981 m. Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas, pradinių klasių mokytojo kvalifikacija.

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

Mokytojo

metodininko

Tatjana Moždžer
Mokytojo pareigybės aprašymas

Aukštasis

1987 m. Irkutsko pedagoginis institutas
Anglų kalbos mokytojo kvalifikacija

Anglų kalba

 

Anglų kalbos mokytojo eksperto

Romualdas Pakalniškis
Mokytojo pareigybės aprašymas

Aukštasis

1979 m. Valstybinis Kūno kultūros institutas, Dėstytojo-trenerio kvalifikacija

 

Kūno kultūra

 

Kūno kultūros mokytojo metodininko

Jūratė Baluškevičiūtė
Mokytojo pareigybės aprašymas
Aukštasis 1998 m. Klaipėdos universitete baigė studijas pagal vaikystės pedagogikos studijų programą, įgijo aukštąjį mokslą, suteiktas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vaikų auklėtojos-pradžios mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija Pradinio ugdymo mokytoja Pradinio ugdymo mokytojo metodininko

Birutė Petrošienė
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas, Logopedo pareigybės aprašymas

Aukštasis

1987 m. Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas
Pagalb.m-klos mokyt. ir logopedės ikimok. Įstaigų oligofrenopedagogės sp.

Spec. Pedagogė, logopedė

Pagalbos mokiniui specialisto metodininko

Edita Petrušonytė
Mokytojo pareigybės aprašymas

Aukštasis

1990 m. Šiaulių pedagoginis institutas Rusų k. ir literatūros specialybė, suteikta rusų k. ir literatūros mokytojo kvalifikacija.

1994 m. Lietuvos mokytojų kvalifikacijos institutas, pripažinta teisė dėstyti vokiečių kalba vidurinėje mokykloje

Vokiečių kalba, rusų kalba

Rusų kalbos mokytojo metodininko, vokiečių kalbos mokytojo metodininko

 

Artūras Podlinevas
Mokytojo pareigybės aprašymas

Aukštasis

2001 m. Vilniaus pedagoginis Universitetas, sporto bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija

Kūno kultūra

 

Kūno kultūros mokytojo metodininko

Liudmila Pranienė
Mokytojo pareigybės aprašymas

Aukštasis

1981 m. Vilniaus valstybinis V.Kapsuko Universitetas, geografijos spec.,

Geografo, dėstytojo kvalifikacija

Geografija

 

Geografijos mokytojo metodininko

Alma Pronckūnienė
Mokytojo pareigybės aprašymas

Aukštasis

1987 m. Valstybinė Konservatorija
Dramos teatro aktorė
2002 m. Klaipėdos universitetas, Teatro magistras
2005 m. Klaipėdos universitetas, mokytojo profesinė kvalifikacija

Žmogaus sauga

Teatro vyresniojo mokytojo, Vadovo – II vadybos kvalifikacinė kategorija

Violeta Ruzgailienė
Mokytojo pareigybės aprašymas

Aukštasis

1993 m. Šiaulių pedagoginis institutas, pradinių klasių mokytojo kvalifikacija

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytojo metodininko

Nijolė Skališienė
Mokytojo pareigybės aprašymas

Aukštasis

1981 m. baigė Šiaulių K.Preikšo pedagoginio instituto pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos specialybės kursą ir suteikta pradinių klasių mokytojos kvalifikacija

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytojo metodininko

Tatjana Stankevičienė
Mokytojo pareigybės aprašymas

Aukštasis

1981 m. Leningrado KKI
1993 m. Lietuvos KKI
Kūno kultūros mokytoja dėstytoja

Kūno kultūra

 

Kūno kultūros mokytojo metodininko

Loreta Stonienė
Mokytojo pareigybės aprašymas

Aukštasis

1989 m. Vilniaus Valst. V.Kapsuko Universitetas, istorijos specialybė, suteikta istoriko, istorijos ir visuomenės mokslo dėstytojo kvalifikacija

Istorija

Istorijos mokytojo metodininko

Alma Stričkaitė
Mokytojo pareigybės aprašymas

Aukštasis

1981 m. Vilniaus Valstybinis Pedagoginis institutas, vidurinės mokyklos biologijos ir chemijos mokytojo kvalifikacija

Chemija

Chemijos mokytojo metodininko

Rima Šalkauskienė
Mokytojo pareigybės aprašymas

Aukštasis

1992 m. Vilniaus Pedagoginis universitetas, vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikacija

Lietuvių kalba

Lietuvių kalbos mokytojo metodininko,
Vadovo – II vadybinė kvalifikacinė kategorija

Egidijus Šalkauskis
Mokytojo pareigybės aprašymas

Aukštasis

2001 m. Vilniaus Pedagoginis universitetas, baigė pagrindines studijas, įgijo geografijos bakalauro laipsnį geografijos mokytojo kvalifikaciją

Geografija

 

Geografijos mokytojo metodininko

Emilija Šeirienė
Mokytojo pareigybės aprašymas

Aukštasis

1979 m. Vilniaus valstybinis pedagoginis Institutas, matematikos specialybė, suteikta matematikos mokyt. kvalifikacija;

1998 m. Lietuvos Katechetikų centro aukštesnioji mokykla
Tikybos ir etikos mokytojo kvalifikacija

Dorinis ugdymas (Tikyba)

Tikybos vyresniojo mokytojo

Ingrida Šleinienė
Mokytojo pareigybės aprašymas

Aukštasis

1996 m. Vilniaus Pedagoginis Universitetas
Matematikos ir informatikos mokytojo kvalifikacija

Matematika

Matematikos mokytojo metodininko, informacinių technologijų vyresniojo mokytojo

Osvaldas Valiukas
Mokytojo pareigybės aprašymas

Aukštasis

2007 m. Klaipėdos Universiteto Gamtos ir matematikos mokslų fakultetas

Informatikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Informacinės technologijos

Informacinių technologijų mokytojo metodininko

Nijolė Viršilienė
Mokytojo pareigybės aprašymas

Aukštasis

1988 m. baigė Šiaulių K.Preikšo pedagoginį institutą ir baigė ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos specialybės kursą, suteikta ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija.

1997 m. baigė Klaipėdos universiteto studijas pagal pradinio mokymo pedagogikos perkvalifikavimo studijų programą ir suteiktas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pradinės mokyklos mokytojos profesinė kvalfikacija

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytojo metodininko

Elvyra Žilienė
Mokytojo pareigybės aprašymas

Aukštasis

1994 m. Vilniaus Pedagoginis universitetas

Suteikta bendrojo lavinimo mokyklos biologijos mokytojo kvalifikacija

Biologija

 

Biologijos mokytojo metodininko

Saulė Paulikienė
Mokytojo pareigybės aprašymas

Aukštasis

1997 m. Šiaulių Pedagoginis institutas, fizikos ir matematikos studijų kursas, suteiktas socialinių mokslų (edukologijos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir fizikos

ir matematikos mokytojo kvalifikacija.

Fizika, matematika

Fizikos mokytojo metodininko, matematikos vyresniojo mokytojo

 

Pedagogų, dirbančių nepagrindinėje darbovietėje 2014-2015 m.m., sąrašas

Vardas, pavardė

Kada, kokią mokymo įstaigą baigė, suteikta kvalifikacija (specialybė)

Dėstomas dalykas/pareigos

 

Kvalifikacinė

kategorija

Algirdas Benetis
Mokytojo pareigybės aprašymas

1980 m. Vilniaus Valstybinis pedagoginis institutas, suteikta vidurinės mokyklos biologijos ir žemės ūkio pagrindų mokytojas.

2003 m. Klaipėdos Universitete baigė magistrantūros studijas pagal švietimo vadybos studijų programą ir suteiktas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Gamta ir žmogus

Biologijos mokytojo metodininko

Danguolė Petrauskienė
Logopedo pareigybės aprašymas

2007 m. Šiaulių universitetas, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija

Logopedė

Logopedo metodininko

Živilė Vaičiūnienė
Mokytojo pareigybės aprašymas

2004 m. baigė Klaipėdos universiteto pagrindines studijas pagal vaikystės pedagogikos studijų programa su papildoma prancūzų kalbos programa, suteikta edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija

Prancūzų kalba

-

!Informacija atnaujinta: 2016 Spa 20, 19:45:21

Dalyvaujame projekte


Informuojame, kad mūsų mokykla partnerio teisėmis dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamame Lietuvos Respublikos valstybės planavimo projekte „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra" (projekto kodas 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001).
Skaityti plačiau

Laisvos darbo vietos

Reikalingas psichologas, turintis aukštąjį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją, ne žemesnį nei psichologo magistro kvalifikacinį laipsnį.

Mūsų partneriai

Mūsų mokykla bendradarbiauja su Vokietijos Bergeno Riugene regionine mokykla "Am Grünen Berg".

Mokyklą kuruoja bendruomenės pareigūnas

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja (bendruomenės pareigūnė) Jurgita Rinkevičienė. Kuruoja Palangos Vlado Jurgučio pagrindinę mokyklą nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų bendrosios prevencijos srityje.

Problemos su el. dienynu Tamo?
Prašome kreiptis tik el. paštu!
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
Adresas: Ganyklų g. 2, Palanga, LT-00132
El. paštas: info@jurguciomokykla.lt
Telefonas: (8 460) 48962, (8 460) 48984
Faksas: (8 460) 48962

Pamokų laikas

1 pamoka
8:00-8:45
10
min
2 pamoka
8:55-9:40
15
min
3 pamoka
9:55-10:40
20
min
4 pamoka
11:00-11:45
15
min
5 pamoka
12:05-12:50
15
min
6 pamoka
13:05-13:50
10
min
7 pamoka
14:00-14:45
Dabar
laikas
ilsėtis
:)
Palangos Vlado Jurgučio
pagrindinė mokykla
Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu TAMO.lt
Skirkite 2 procentus
GPM mūsų mokyklai. Ačiū!

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>