Spec. pedagogas

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

Veiklos tikslas: didinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi kokybę.

Uždaviniai:

1. Bendradarbiaujant su pedagogais laiku pastebėti mokinių specialiuosius poreikius.

2. Tenkinti mokinių specialiuosius ugdymo poreikius, vedant individualius, pogrupinius, grupinius lietuvių kalbos, matematikos dalykų užsiėmimus 1-10 klasių mokiniams, kuriems specialiojo pedagogo pagalbą skiria Pedagoginė psichologinė tarnyba.

3. Šalinti priežastis, sukeliančias mokymosi (skaitymo, rašymo, matematiko) sunkumus:

lavinti foneminę klausą;

lavinti smulkiąją, tiksliąją motoriką;

turtinti aktyvųjį bei pasyvųjį žodyną;

formuoti regimuosius, laiko bei erdvės vaizdinius;

lavinti gramatiškai taisyklingą rišliąją kalbą.

4. Padėti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavinti jų sutrikusias funkcijas.

5. Vykdyti veiklą mokyklos Vaiko gerovės komisijoje:

analizuoti mokinių ugdymosi poreikius, problemas ir nesėkmingo mokymosi priežastis;

atlikti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminį vertinimą ir teikti siūlymus Vaiko gerovės komisijos vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems mokiniams skyrimo;

esant būtinybei siūlyti tėvams (globėjams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

6. Teikti rekomendacijas (konsultuoti) pedagogus, tėvus (globėjus) dėl pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo, specialiojo ugdymo būdų, metodų, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, vaiko ugdymo proceso organizavimo ir kitais aktualiais klausimais;

7. Siekti nuolatinės mokinių ugdymo pažangos.

8. Mokslo metų pabaigoje pateikti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo rezultatų analizę ir metinę veiklos ataskaitą.

Gerb. Tėveliai, specialioji pedagogė BIRUTĖ PETROŠIENĖ
Jūsų laukia 111 KABINETE:

2016-2017 m. m.

Savaitės diena

Laikas

Pirmadienis

7.50-13.50

Antradienis

7.50-12.50

Trečiadienis

7.50 -13.50

Ketvirtadienis

7.50 -12.50

Kviečiame apsilankyti Palangos miesto švietimo pagalbos tarnybos internetinėje svetainėje http://www.palangosspt.lt/spt-specialistai/specialieji-pedagogai/ Užsukę šiuo adresu rasite įvairių nuorodų aktualiomis vaikų ugdymo temomis, susipažinsite su mūsų rajono specialistų veikla.

!Informacija atnaujinta: 2017 Kov 20, 10:55:13
Technologijų mokykla Palangoje
Robotika ir programavimas
Programavimas mikrokompiuteriais BBC micro: bit
Minecraft programavimas
3D projektavimas ir modeliavimas 
Registracija

Dalyvaujame projekte


Informuojame, kad mūsų mokykla partnerio teisėmis dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamame Lietuvos Respublikos valstybės planavimo projekte „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra" (projekto kodas 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001).
Skaityti plačiau

Mūsų partneriai

Mūsų mokykla bendradarbiauja su Vokietijos Bergeno Riugene regionine mokykla "Am Grünen Berg".

Mokyklą kuruoja bendruomenės pareigūnas

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja (bendruomenės pareigūnė) Jurgita Rinkevičienė. Kuruoja Palangos Vlado Jurgučio pagrindinę mokyklą nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų bendrosios prevencijos srityje.

Problemos su el. dienynu Tamo?
Prašome kreiptis tik el. paštu!
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
Adresas: Ganyklų g. 2, Palanga, LT-00132
El. paštas: info@jurguciomokykla.lt
Telefonas: (8 460) 48962, (8 460) 48984
Faksas: (8 460) 48962

Pamokų laikas

Apie pastebėtus galimus korupcijos atvejus Palangos bei kitų miestų gyventojai, Palangos miesto savivaldybės institucijų ir įstaigų tarnautojai (darbuotojai) gali pranešti:
Palangos miesto savivaldybei el. paštu antikorupcija@palanga.lt ir/ar pasitikėjimo telefonu (8 460) 51 502
Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333 ir/ar el.paštu pranesk@stt.lt
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinei mokyklai el. paštu: daiva.latoziene@jurguciomokykla.lt
1 pamoka
8:00-8:45
10
min
2 pamoka
8:55-9:40
15
min
3 pamoka
9:55-10:40
20
min
4 pamoka
11:00-11:45
20
min
5 pamoka
12:05-12:50
15
min
6 pamoka
13:05-13:50
10
min
7 pamoka
14:00-14:45
Dabar
laikas
ilsėtis
:)
Palangos Vlado Jurgučio
pagrindinė mokykla
Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu TAMO.lt
Skirkite 2 procentus
GPM mūsų mokyklai. Ačiū!

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>