Pailgintos darbo dienos grupė

PALANGOS  V. JURGUČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS
PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ

LAISVALAIKIO VEIKLOS PROGRAMA
2016 m.m.

TIKSLAI:

 • Organizuoti  užduočių;
 • Turiningai užimti mokinius po pamokų iki išėjimo į namus;
 • Siekti vaikų sveikatingumo;
 • Bendrauti ir bendradarbiauti su mokinių tėvais ir pedagogais.

UŽDAVINIAI:

 • Mokyti mokytis, taikyti ugdymo proceso metu įgytas žinias, turimus mokėjimus, gebėjimus;
 • Ugdyti vaiko atsakomybės jausmą, drausmės suvokimą;
 • Pagelbėti, esant reikalui, užduočių ruošoj, skatinant mąstymą, savarankiškumą, kruopštumą, atidumą;
 • Ugdyti kultūringą, sveiką, darbščią, smalsią asmenybę;
 • Skatinti draugiškus tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo santykius, ugdyti pagarbą greta esančiam draugui, suaugusiems;
 • Skatinti kūrybiškumą, aktyvumą įvairioje veikloje, kelti pasitikėjimą savo jėgomis ir galiomis;
 • Žadinti domėjimąsi savo miesto, gimtojo krašto, tautos istorine praeitimi, dabarties gyvenimu, tradicijomis bei norą dalyvauti kraštotyrinėje veikloje;
 • Gilinti sveikatos, saugaus eismo žinias.

PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ
LAISVALAIKIO VEIKLOS PROGRAMA
2016 m. m.

 

Eil. Nr.

Veikla

 Data

 Atsakingas

Vykdytojai, dalyviai

1.

Akcija „Lesykla pilna“.

Stendas

Sausio-vasario mėn.

B. Motiejauskienė,

R. Litvinienė,

J. Galdikienė

1-4 klasių grupių auklėtojos,

mokiniai

2.

Žiemos skaitiniai.

Sausio- vasario mėn.

02-05,14.45 val., bibliotekoje

B. Motiejauskienė,

R. Litvinienė

J.Galdikienė

1-4 klasių grupių auklėtojos,

mokiniai

3.

Užgavėnių tradicijos.

02-09,13.30 val. grupėse

B. Motiejauskienė,

R.Litvinienė

1-4 klasių grupių auklėtojos,

mokiniai

4.

Stendas, valandėlė „Sausio 13-oji“

01-10, žaidimų klasėje

B. Motiejauskienė

1-4 klasių grupių auklėtojos, mokiniai

5.

Stendas, piešinys „Vasario 16-oji“.

02-08/12 žaidimų klasėje, bibliotekoje

B. Motiejauskienė

mokiniai

6.

7.

Stendas, aplikacija „Kovo 11-oji“

Išvyka į Botanikos parką „Sveikas, pavasarėli“.

03-04/10

 

03-21,11.30 val.

B. Motiejauskienė,

R.Litvinienė

mokiniai

2-4 kl.

8.

ŠPT renginys „Žydinčio pavasario belaukiant Tėvynėje“.

03-17, 14 val.

B. Motiejauskienė,

R. Litvinienė,

N. Skališienė,

J. Galdikienė

 

 

 

Vlado Jurgučio mokyklos,

Pradinės mokyklos,

Baltijos mokyklos auklėtojos, mokiniai

9.

Akcija „Tvarkom“.

 

04-28, 13.30 val.

B. Motiejauskienė,

R.Litvinienė

mokiniai

10.

Sportas visiems.

05- 29,  12.30 val.

B. Motiejauskienė,

R.Litvinienė,

J.Galdikienė

Vlado Jurgučio mokyklos,

Pradinės mokyklos auklėtojos, mokiniai

11.

Išvyka į miesto biblioteką.

 

09-16, 13.00 val.

 

B. Motiejauskienė,

R. Litvinienė

2-4 klasių mokiniai

 

12.

Naujai į grupes priimtų mokinių

„Krikštynos“

10-04, 13.30 val. mokyklos kieme

B. Motiejauskienė,

R. Litvinienė

2-4 klasių mokiniai

 

13.

Piešiniai „Europos spalvos“

10-24, 13.00 val. mokyklos kiemas

B. Motiejauskienė,

R. Litvinienė

1-4 klasių grupių mokiniai

14.

Rudens skaitiniai.

10- 27, 13.30 val.

bibliotekoje

B. Motiejauskinė,

R. Litvinienė

1-4 klasių grupių

mokiniai

15.

Išvyka į miesto biblioteką.

09-16, 13.00 val.

B. Motiejauskienė

Grupė„Popiečiukai“

16.

Stendas, atvirutė draugui „Šv. Kalėdų belaukiant“

12-15

 

B. Motiejauskienė,

R. Litvinienė

1-4 kl. mokiniai

 

17.

Išvyka į Baltijos pagrindinę mokyklą.

 

12-04, 13.30 val.

 

B. Motiejauskienė

 

2-4 kl. mokiniai

 

PAILGINTA  DIENOS GRUPĖ „POPIEČIUKAI“
VEIKLOS RITMAI
2016 m. m.

 

 

PIRMADIENIS

 

11.30 - 13.00        Pasiruošimas dienos užsiėmimams.

13.00 – 13.30       Žaidimai. Individualūs pokalbiai (apie veiklą namuose).

13.30 - 14.00        Sveikatos valandėlė „Mokomės bendrauti ir sveikai gyventi“ (namų aplinkoje,      mokykloje).Judrieji žaidimai..

14.00 - 16.00        Pamokų ruoša. Pertraukų metu: žaidimai.

16.00 - 17.00        Grožinės literatūros skaitymas.

17.00 – 17.30        Savitvarka.

                            

ANTRADIENIS

 

11.30 - 13.00        Savikūra. Pokalbiai su tėvais.

13.00 – 13.30       Mokinių sutikimas. Bibliotekos lankymas.

13.30 - 14.00        Sportiniai žaidimai. Darbinė veikla grupėje, kieme.

                             Grožinės literatūros skaitymas.

14.00 - 16.00        Pamokų ruoša. Akių mankšta.

16.00 - 17.00        Didaktiniai žaidimai. Meninė veikla (piešimas,  aplikacija, lipdymas).

17.00 – 17.30        Savitvarka.

                  

 TREČIADIENIS

 

11.30 - 13.00        Pedagoginės literatūros skaitymas. Pasiruošimas renginiams.

13.00 – 13.30       Mokinių sutikimas. Darbinė veikla.

13.30 - 14.00        Pažintinė veikla (stebėjimas, mokslinės literatūros skaitymas, konspektavimas).

                             Judrieji žaidimai. Grožinės literatūros skaitymas.

14.00 - 16.00        Pamokų ruoša. Pertraukų metu žaidimai kieme, fojė.

16.00 - 17.00        Projektinė veikla, kūrybiniai darbai. Grožinės literatūros skaitymas.

17.00 – 17.30       Savitvarka.

 

KETVIRTADIENIS

 

11.30 - 13.00        Medžiagos ekologine, sveikatos, įdomybių temomis kaupimas.

13.00 – 13.30       Mokinių sutikimas. Bibliotekos lankymas. Grožinės literatūros skaitymas .

13.30 - 14.00        Meninė - kūrybinė - kraštotyrinė veikla. Žaidimai kieme, fojė.

 

14.00 - 16.00        Pamokų ruoša. Pertraukų metu žaidimai kieme.

16.00 - 17.00        Tautosaka: mįslės, minklės, patarlės, priežodžiai (rinkimas, užrašymas).

17.00 – 17.30       Savitvarka.

 

PENKTADIENIS

 

11.30 – 13.00       Pedagoginės literatūros studijavimas.

13.00 – 13.30       Mokinių sutikimas. Mokyklos  renginių lankymas.

13.30 - 14.00         Išvykos, šventinės popietės. Grožinės literatūros skaitymas.

14.00 - 16.00        Pamokų ruoša.

16.00 - 17.00        Kūrybiniai žaidimai.

17.00 - 17.30       Savitvarka.

 

!Informacija atnaujinta: 2016 Bal 11, 09:33:56

Dalyvaujame projekte


Informuojame, kad mūsų mokykla partnerio teisėmis dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamame Lietuvos Respublikos valstybės planavimo projekte „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra" (projekto kodas 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001).
Skaityti plačiau

Laisvos darbo vietos

Reikalingas psichologas, turintis aukštąjį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją, ne žemesnį nei psichologo magistro kvalifikacinį laipsnį.

Mūsų partneriai

Mūsų mokykla bendradarbiauja su Vokietijos Bergeno Riugene regionine mokykla "Am Grünen Berg".

Mokyklą kuruoja bendruomenės pareigūnas

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja (bendruomenės pareigūnė) Jurgita Rinkevičienė. Kuruoja Palangos Vlado Jurgučio pagrindinę mokyklą nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų bendrosios prevencijos srityje.

Problemos su el. dienynu Tamo?
Prašome kreiptis tik el. paštu!
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
Adresas: Ganyklų g. 2, Palanga, LT-00132
El. paštas: info@jurguciomokykla.lt
Telefonas: (8 460) 48962, (8 460) 48984
Faksas: (8 460) 48962

Pamokų laikas

1 pamoka
8:00-8:45
10
min
2 pamoka
8:55-9:40
15
min
3 pamoka
9:55-10:40
20
min
4 pamoka
11:00-11:45
15
min
5 pamoka
12:05-12:50
15
min
6 pamoka
13:05-13:50
10
min
7 pamoka
14:00-14:45
Dabar
laikas
ilsėtis
:)
Palangos Vlado Jurgučio
pagrindinė mokykla
Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu TAMO.lt
Skirkite 2 procentus
GPM mūsų mokyklai. Ačiū!

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>