Privalomos literatūros sąrašas 5-6 kl.

J. Biliūnas   „Kliudžiau“
J. Kaupas   „Stirniukas“
J. Degutytė, R. Skučaitė, V. Palčinskaitė,
J.Erlickas, S.Geda ar kt.
A. Lindgren pasirinktas kūrinys
Smulkioji tautosaka
Pasakėčios: S. Stanevičius  „Žmogus ir levas“
Ezopas (pasirinktinai)
R. Černiauskas „Slieko pasaka“ (pasirinkti pramanai) Buitinės pasakos: „Gudri merga“, „Gailestingas sūnus“, „Kaip žmogus savo dalią atrado“
Stebuklinės pasakos: „Dvylika brolių juodvarniais lakstančių“, „Joniukas aviniukas ir sesytė Elenytė“, „Devyniabrolė ir devyniagalvis“
S. Nėris „Eglė žalčių karalienė“
A. Liobytė „Devyniabrolė“
H.K.Anderseno pasirinkta pasaka
Vilė Vėl „Kaip mes išgarsėjome“
M.Tvenas „Tomo Sojerio nuotykiai“
V.Žilinskaitė „Robotas ir peteliškė“
J.R.R.Tolkinas „Hobitas arba Ten ir Atgal“
Lietuvių sakmės apie pasaulio sukūrimą, dievus ir mitines būtybes ( „Kaip atsirado žemė“)„ Saulė mėnulis ir Žemė“, „Sužeistas vėjas“, sakmės apie Perkūną ir velnią, Laimą, Giltinę, laumes raganas
Graikų mitai
B.Sruoga „Giesmė apie Gediminą“
M.Mažvydas „Katekizmas“ (eiliuotos prakalbos ir elementoriaus ištraukos)
M. Daukša „Prakalba į malonųjį skaitytoją
K. Donelaitis  „Metai“
A. Baranauskas „Anykščių šilelis“
Maironis „Milžinų kapai“, „Lietuva brangi“
V. Kudirka „Tautiška giesmė“
M.K. Čiurlionis „O virš tų krantų, virš to mylimo Nemuno“
 (laiškas broliui)
J. Aistis „Peizažas“
Šatrijos Ragana „Irkos tragedija“
A. Maršalas (A. Marshall) „Aš moku šokinėti per balas“

 

Privalomos literatūros sąrašas 7-8 kl.

K. Binkis „Atžalynas“
A.de Sent Egziuperi „Mažasis princas“
Veronikos pasakojimai ir dainos (iš CD „Tėvulio prievartėliuos“, 2004). „Saulala, motula, užtekėk, užtekėk“ („Kūlgrinda“ iš CD „Giesmės Saulei“, 2007) arba kitos grupės pasirinktas postfolkloro kūrinys
Darbo dainos: „Aš išdainavau visas daineles“, „Bėkit, bareliai“, „Pūtė vėjelis“, „Rūta žalioji“. Švenčių dainos: „Vai atbėga baikštus elnelis“, „Supkit, meskit mane jauną“, „Kupolėle, kas tave skynė“, „Aš atsisakiau savo močiutei“, „Vai žydėk, žydėk, sausa obelėle“, „Beauštanti aušružėlė“
 V.Mačernis pasirinktas eilėr.ir laiškų ištraukos
M. Martinaitis „Padainuok man“
„Sudaičio sutartinė“, „Oi, lekia lekia gulbių pulkelis“
M. P. Karpavičius „Piliečio pamokslinė kalba“ (1794 ištrauka)
J. Slovackis „Lietuvių legiono daina“, „Palinko liepa šalia kelio“ arba kita pasirinkta partizanų daina
B. Brazdžionis „Šaukiu aš tautą“
B. Krivickas „Apie laisvės kovą ir didvyriškumą“ (1952)
K. Genys „Pabudome ir kelkimės“
H. Nagys „Vilniaus baladė“
B. Brazdžionis „Per pasaulį keliauja žmogus“
M. Šalčius „Svečiuose pas keturiasdešimt tautų“ (ištraukos) arba kitas pasirinktas lietuvių autoriaus kūrinys (ištraukos)
J. Mekas „Laiškai iš Niekur“ (ištraukos)
Maironis „Jūratė ir Kastytis“. S. Nėries, A. Miškinio, P. Širvio, J. Degutytės ir pasirinkto dabartinio lietuvių poeto meilės lyrika (5 eilėraščiai)
 V. Šekspyras (W. Shakespeare) „Romeo ir Džuljeta“
 K. Boruta „Baltaragio malūnas“
Č. Aitmatovas „Ilga kaip šimtmečiai diena“ (ištrauka apie mankurtą)
S. Daukantas „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ (ištraukos apie kalbą, apie sueimą, apie narsumą)
A. Mickevičius „Gražina“. Maironis „Trakų pilis“. V. Krėvė „Milžinkapis“
D. Grinkevičiūtė „Lietuviai prie Laptevų jūros“ (ištraukos)
J.Ulinauskaitė „Likimo išbandymai“ (ištrauka „Lemtingi gyvenimo posūkiai“)
A. Frank „Dienoraštis“ (ištraukos)
S. Šaltenis „Riešutų duona“ ir dar vienas pasirinktas lietuvių autoriaus kūrinys
Dž. Kriusas (J. Krüss) „Timas Taleris, arba Parduotas juokas“arba kitas užsienio autoriaus kūrinys


Privalomos literatūros sąrašas 9-10 kl.

V. Juknaitė „Išsiduosi. Balsu“
S. Geda „Giesmė apie pasaulio medį“
Vydūnas „Tėvynė ir žmogus“ (iš Vydūnas „Septyni šimtmečiai lietuvių ir vokiečių santykių“)
R. Gavelis „Jauno žmogaus memuarai“ (12laiškas,ištraukos)
I. Šeinius „Kuprelis“
O. Vaildas „Doriano Grėjaus portretas“ arba kitas pasirinktas užsienio autoriaus kūrinys.
Pokalbis su Marija Gimbutiene „Iš paskutiniųjų profesorės Marijos Gimbutienės susitikimų“ (ištraukos) (M. Gimbutienė „Laimos palytėta“, p. 115 – 125).
Lietuvių sakmės (apie dievus ir kitas mitines būtybes).
Pasakojimai apie Sovijų, Vaidevutį, Palemoną
„Eglė žalčių karalienė“
Liaudies daina (3 pasirinktos dainos)
A. Strazdas „Strazdas“
A. Vienažindys „Ilgu ilgu man ant svieto“ arba „Linksminkimos“
M. Martinaitis „Kai sirpsta vyšnios“
K. Donelaitis „Metai“ (ištraukos)
Žemaitė „Marti“
V. Krėvė „Skerdžius“
I. Simonaitytė „Aukštujų Šimonių likimas“
L. Baliukevičius-Dzūkas „Dienoraštis“ (ištrauka)
R. Granauskas „Kai šlama ąžuolai“ arba „Liūdnosios upės“
A. Landsbergis „Žodžiai, gražieji žodžiai“
Graikų mitai (Prometėjas, Sizifas, Narcizas, Orfėjas ir Euridikė, Dedalas ir Ikaras)
Pasirinktas mitą interpretuojantis lietuvių poeto eilėraštis
Homeras „Iliada“ (pasirinktos giesmės; siūloma: I. 1–445, 488–530; VI. 238–529; XVI. 257–868; XVIII. 468–617; XXIV. 322–804), „Odisėja“ (pasirinktos giesmės; siūloma: I. 1–95; V. 92–224, 366–493; VI. 110–250; IX. 82–115; X. 210 – 309; XII. 166–259; XIII. 352–411; XXI. 51–433)
Pasirinktas epą interpretuojantis lietuvių poeto eilėraštis
„Periklio kalba laidojant atėniečius“ iš Tukidido „Peloponeso karo“ (ištraukos)
Sofoklis „Antigonė“
Horacijus „Jaunimui“
Kalbos, telkiančios bendruomenę (iš N. Sadūnaitės kalbos teisme (ištraukos), 1975
S. Geda „Žodis Lietuvai: kalba Persitvarkymo Sąjūdžio mitinge Vingio parke“(1988.07.09)
Just. Marcinkevičius „Kalba laidojant sausio 13 d. žuvusiuosius“
V. Landsbergis „Kalba Jungtinėse Tautose“(1991.09.17)
Senasis ir Naujasis Testamentai (ištraukos: Pirmasis pasakojimas apie Kūrimą (Pr 1,1–31; 2, 1–4), Kainas ir Abelis (Pr 4, 1–16), Abraomo auka ir bandymas (Pr 22, 1–19), pasakojimas apie Babelio bokštą (Pr 11). Dovydo psalmės: Kūrėjo didybė ir žmogaus orumas Ps 8, Tremtinio malda Ps 42. Kalno pamokslas (Mt 5, 38-48), Palyginimas apie talentus (Mt 25, 14–30), Sūnaus palaidūno palyginimas (Lk 15, 11–32), Himnas meilei (1 Kor 13)
Dantė „Dieviškoji Komedija“ (ištraukos)
T. Meloris „Pasakojimas apie karalių Artūrą“ (ištraukos) arba kitas pasirinktas riterinis romanas ar herojinis epas
M. de Servantesas „Don Kichotas“ (ištraukos)
Didžiųjų kunigaikščių laiškai
(ištraukos iš: Gediminas „Laiškas Liubeko, Rostoko ir kitų miestų piliečiams, 1323 m. gegužės 26 d.“, Vytautas „Laiškas Šv. Romos imperijos imperatoriui Zigmantui, 1420 m. kovo 11 d.“, Vytautas „Laiškas Jogailai po Lucko suvažiavimo, 1429 m. vasario 17 d.“)
Just. Marcinkevičius „Mindaugas“
I. Meras „Lygiosios trunka akimirką“
J. Grušas „Meilė, džiazas ir velnias“
W. Goldingas „Musių valdovas“
Dž. Orvelas „Gyvulių ūkis“
K. Ostrauskas „Jūratė ir Kastytis“arba kita pasirinkta pjesė
K. Binkis „100 pavasarių“ (3 pasirinkti eilėraščiai)

!Informacija atnaujinta: 2018 Bal 16, 11:07:53
Technologijų mokykla Palangoje
Robotika ir programavimas
Programavimas mikrokompiuteriais BBC micro: bit
Minecraft programavimas
3D projektavimas ir modeliavimas 
Registracija

Dalyvaujame projekte


Informuojame, kad mūsų mokykla partnerio teisėmis dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamame Lietuvos Respublikos valstybės planavimo projekte „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra" (projekto kodas 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001).
Skaityti plačiau

Mūsų partneriai

Mūsų mokykla bendradarbiauja su Vokietijos Bergeno Riugene regionine mokykla "Am Grünen Berg".

Mokyklą kuruoja bendruomenės pareigūnas

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja (bendruomenės pareigūnė) Jurgita Rinkevičienė. Kuruoja Palangos Vlado Jurgučio pagrindinę mokyklą nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų bendrosios prevencijos srityje.

Problemos su el. dienynu Tamo?
Prašome kreiptis tik el. paštu!
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
Adresas: Ganyklų g. 2, Palanga, LT-00132
El. paštas: info@jurguciomokykla.lt
Telefonas: (8 460) 48962, (8 460) 48984
Faksas: (8 460) 48962

Pamokų laikas

Apie pastebėtus galimus korupcijos atvejus Palangos bei kitų miestų gyventojai, Palangos miesto savivaldybės institucijų ir įstaigų tarnautojai (darbuotojai) gali pranešti:
Palangos miesto savivaldybei el. paštu antikorupcija@palanga.lt ir/ar pasitikėjimo telefonu (8 460) 51 502
Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333 ir/ar el.paštu pranesk@stt.lt
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinei mokyklai el. paštu: daiva.latoziene@jurguciomokykla.lt
1 pamoka
8:00-8:45
10
min
2 pamoka
8:55-9:40
15
min
3 pamoka
9:55-10:40
20
min
4 pamoka
11:00-11:45
20
min
5 pamoka
12:05-12:50
15
min
6 pamoka
13:05-13:50
10
min
7 pamoka
14:00-14:45
Dabar
laikas
ilsėtis
:)
Palangos Vlado Jurgučio
pagrindinė mokykla
Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu TAMO.lt
Skirkite 2 procentus
GPM mūsų mokyklai. Ačiū!

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>