MINĖTINŲ DATŲ KALENDORIUS

2018 METŲ KALENDORIUS

Jubiliejai, šventės, atmintinos dienos, datos


SAUSIS

1 – Naujieji Metai. Lietuvos vėliavos diena.
1 – 80 m., kai gimė etnografas NORBERTAS VĖLIUS (1938–1996).
2 – 60 m., kai gimė poetas VAIDOTAS DAUNYS (1958–1995).
6 – Trys Karaliai.
6 – 135 m., kai gimė poetas, prozininkas ir dramaturgas VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS (1883–1967).
12 – 110 m., kai gimė prozininkas KAZYS BARĖNAS (1908–2006).
12 – 390 m., kai gimė prancūzų rašytojas ŠARLIS PERO (1628–1703).
13 – Laisvės gynėjų diena.
15 – Klaipėdos krašto diena.
16 – 70 m. (g. 1948) aktoriui VLADUI BAGDONUI.
16 – 80 m. (g. 1938) tautosakininkui, vertėjui STASIUI SKRODENIUI.
21 – 80 m., kai gimė aktorė RŪTA STALILIŪNAITĖ (1938–2011).
22 – 230 m., kai gimė anglų poetas DŽORDŽAS BAIRONAS (1788–1924)
25 – Pusiaužiemis.
26 – 85 m., kai gimė vaikų poetas MARTYNAS VAINILAITIS (1933–2006).
27 – 110 m., kai gimė filosofas, poetas ANTANAS MACEINA (1908–1987).

VASARIS

2 – Grabnyčios.
3 – Šv. Blažiejus.
4 – 75 m., kai gimė poetas, vertėjas SIGITAS GEDA (1943–2008).
5 – Šv. Agotos diena.
8 – 190 m., kai gimė prancūzų rašytojas ŽIULIS VERNAS (1828–1905).
10 – 110 m., kai gimė poetas KAZYS JAKUBĖNAS (1908–1950).
13 – Užgavėnės.
14 – Šv. Valentino diena.
16 – Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metis (1918).
16 – 75 m., kai gimė prozininkė BITĖ VILIMAITĖ (1943–2014).
24 – Estijos Nepriklausomybės diena.
24 – Vieversio diena.

KOVAS

4 – Lietuvos globėjo šv. Kazimiero diena.
4 – 340 m., kai gimė italų kompozitorius ANTONIJUS VIVALDIS (1678–1741).
6 – 90 m., kai gimė kolumbiečių rašytojas GABRIELIS GARSIJA MARKESAS (1928–2014).
8 – Tarptautinė moterų solidarumo diena.
10 – 40 paukščių diena.
11 – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena (1990).
16 – Knygnešių diena.
17 – 80 m. (g. 1938) aktorei NIJOLEI GELŽINYTEI.
18 – 100 m., kai gimė kompozitorius, dirigentas JUOZAS INDRA (1918–1968).
18 – 80 m. (g. 1938) teatrologei AUDRONEI GIRDZIJAUSKAITEI.
20 – Žemės diena. Pavasario lygiadienis. Pasaulinė poezijos diena.
22 – Pasaulinė vandens diena.
22 – 150 m., kai gimė ir 65 m. kai mirė filosofas, dramaturgas VYDŪNAS (1868–1953).
25 – Verbų sekmadienis.
27 – Tarptautinė teatro diena.
28 – 70 m. (g. 1948) poetui STASIUI JONAUSKUI.
29 – Lietuvos įstojimo į NATO diena.

BALANDIS

1 – Šv. Velykos.
1 – 80 m. (g. 1938) prozininkui LAIMONUI INIUI.
2 – Tarptautinė vaikų knygos diena.
4 – 100 m., kai gimė anglų rašytojas TOMAS MAIN RIDAS (1818–1883).
6 – Saugaus eismo diena.
7 – Pasaulinė sveikatos diena.
12 – 80 m. (g. 1938) dailininkei, knygų iliustratorei NIJOLEI KRYŽEVIČIŪTEI-JURGELIONIENEI.
12 – Tarptautinė aviacijos ir kosmonautikos diena.
15 – Kultūros diena.
18 – Tarptautinė paminklų apsaugos diena.
23–29 – Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė.
23 – Jurginės. Pasaulinė autorinių teisių diena.
27 – Medicinos darbuotojų diena.

GEGUŽĖ

1 – Tarptautinė darbo šventė. Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena.
6 – Motinos diena.
7 – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena.
8 – Antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena.
9 – Europos diena.
9 – 90 m., kai gimė aktorius LEONARDAS ZELČIUS (1928–2015).
14 – Pilietinio pasipriešinimo diena.
15 – Tarptautinė šeimos diena. Steigiamojo Seimo susirinkimo diena.
15 – 90 m. (g. 1928) prozininkui PRANUI TREINIUI.
17 – 80 m. (g. 1938) prozininkei MILDAI TELKSNYTEI.
18 – Tarptautinė muziejų diena.
20 – Sekminės. Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena.
20 – 75 m., kai gimė poetas, literatūros kritikas VYTAUTAS SKRIPKA (1943–2013).
25 – Tarptautinė dingusių vaikų diena.
28 – 90 m., kai gimė prozininkė BIRUTĖ MACKONYTĖ (1928–2017).
28 – 75 m. (g.1943) prozininkui VYTAUTUI MARTINKUI.

BIRŽELIS

1 – Tarptautinė vaikų gynimo diena.
1 – 70 m., kai gimė poetė, prozininkė ONA BALIUKONYTĖ (1948–2007).
3 – Tėvo diena. Sąjūdžio diena. Sąjūdžio pradžios 30-metis.
7 – 170 m., kai gimė prancūzų dailininkas POLIS GOGENAS (1848–1903).
12 – 140 m., kai gimė kanadiečių vaikų rašytojas DŽEIMSAS KERVUDAS (1878–1927).
14 – Gedulo ir vilties diena.
15 – Okupacijos ir genocido diena.
15 – 175 m., kai gimė norvegų kompozitorius EDVARDAS GRYGAS (1843–1907).
17 – 200 m., kai gimė prancūzų kompozitorius ŠARLIS GUNO (1818–1893).
23 – Birželio sukilimo diena.
24 – Rasos. Joninių šventė.
26 – Tarptautinė kovos su narkomanija diena.

LIEPA

6 – Valstybės diena. Mindaugo karūnavimo diena (1253). 765 m. nuo Mindaugo karūnavimo.
6 – 90 m., kai gimė poetė JANINA DEGUTYTĖ (1928–1990).
10 – 70 m. (g. 1948) poetei, prozininkei, dramaturgei VIDMANTEI JASIUKAITYTEI.
15 – Žalgirio mūšio diena (1410).
16 – prieš 85 metus (1933) perskridę Atlantą, žuvo lakūnai STEPONAS DARIUS ir STASYS GIRĖNAS.
17 – Pasaulio lietuvių vienybės diena.
26 – Šv. Ona (Prinokimo šventė).
29 – Jūros diena.

RUGPJŪTIS

7 – 160 m., kai gimė spaustuvininkas, Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas MARTYNAS JANKUS (1858–1946).
10 – 75 m. (g. 1943) prozininkui, publicistui STASIUI KAŠAUSKUI.
12 – Tarptautinė jaunimo diena.
15 – Žolinė (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena).
17 – 70 m. (g. 1948) literatūros kritikui VALENTINUI SVENTICKUI.
23 – Juodojo kaspino ir Baltijos kelio diena.
24 – Šv. Baltramiejus. Gandro išskridimo diena.
31 – Laisvės diena

RUGSĖJIS

1 – Mokslo ir žinių diena.
5 – 80 m. (g. 1938) kompozitoriui TEISUČIUI MAKAČINUI.
8 – Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybę ir laisvės apgynimą diena.
8 – Šilinė (Švč. Mergelės Marijos gimimo diena, atlaidai Šiluvoje).
9 – 70 m. (g. 1948) aktorei VAIVAI MAINELYTEI.
11 – 60 m. (g. 1958) dailininkui tapytojui ŠARŪNUI SAUKAI.
22 – Baltų vienybės diena.
23 – Lietuvos žydų genocido atminimo diena.
27 – Lietuvos socialinių darbuotojų diena. Pasaulinė turizmo diena.
27 – 80 m., kai gimė rezistentė, prozininkė NIJOLĖ GAŠKAITĖ (1938–2000).
28 – Vilniaus įkūrėjo Didžiojo kunigaikščio Gedimino diena. Tuskulėnų aukų atminimo diena.
29 – Šv. Mykolas.

SPALIS

1 – Tarptautinė muzikos diena. Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena.
2 – Angelų sargų diena. Policijos darbuotojų šventė.
2 – 80 m., kai gimė grafikė, knygų iliustratorė GRAŽINA DIDELYTĖ (1938–2007).
4 – Pasaulinė gyvūnijos diena.
5 – Tarptautinė mokytojų diena.
9 – 110 m., kai gimė kompozitorius JONAS ŠVEDAS (1908–1971).
10 – 70 m. (g. 1948) poetui, prozininkui RIMANTUI VANAGUI.
11 – 90 m., kai gimė dirigentas SAULIUS SONDECKIS (1928–2016).
13 – 90 m. (g. 1928) dailininkei, knygų iliustratorei SOFIJAI VASILENKAITEI-VAINILAITIENEI.
13 – Derliaus diena.
15 – Tarptautinė Baltosios lazdelės diena.
16 – Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena.
18 – 125 m., kai gimė dailininkas ADOMAS GALDIKAS (1893–1969).
19 – 70 m. (g. 1948) prozininkui VIDUI ASTUI.
20 – 90 m., kai gimė prozininkas MYKOLAS SLUCKIS (1928–2013).
24 – 110 m., kai gimė prozininkas, literatūros tyrinėtojas RAPOLAS ŠALTENIS (1908–2007).
25 – Konstitucijos diena.
25 – 180 m., kai gimė prancūzų kompozitorius ŽORŽAS BIZĖ (1838–1875).
26 – 60 m. (g. 1958) kompozitoriui, etnomuzikologui ALGIRDUI KLOVAI.
28 – 225 m., kai gimė istorikas, švietėjas SIMONAS DAUKANTAS (1793–1864).
28 – 65 m. (g. 1953) vaikų rašytojai VILEI VĖL (Vilijai Dailydienei).

LAPKRITIS

1 – Visų šventųjų diena.
2 – Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena.
3 – 90 m., kai gimė aktorius, poetas KĘSTUTIS GENYS (1928–1997).
5 – 80 m. (g. 1938) prozininkui JURGIUI GIMBERIUI.
6 – 80 m. (g. 1938) poetui, prozininkui, dailininkui LEONARDUI GUTAUSKUI.
19–25 – Šiaurės šalių bibliotekų savaitė.
16 – 125 m., kai gimė poetas, dramaturgas KAZYS BINKIS (1893–1942).
17 – Tarptautinė studentų diena.
18 – Latvijos Nepriklausomybės diena.
20 – 160 m., kai gimė švedų rašytoja SELMA LAGERLEF (1858–1940).
20 – 75 m. (g. 1943) poetei, dramaturgei VIOLETAI PALČINSKAITEI.
21 – 80 m. (g. 1938) prozininkui ROMUI SADAUSKUI.
23 – Lietuvos kariuomenės diena.
23 – 90 m., kai gimė literatūros tyrinėtojas VYTAUTAS KUBILIUS (1928–2004).
30 – Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto diena.

GRUODIS

1 – Pasaulinė kovos su AIDS diena.
2 – Advento pradžia.
3 – Pasaulinė žmonių su negalia diena.
10 – Tarptautinė žmogaus teisių diena.
11 – 100 m., kai gimė rusų rašytojas, istorikas, visuomenės veikėjas ALEKSANDRAS SOLŽENYCINAS (1918–2003).
19 – 155 m., kai gimė vaikų rašytojas, vertėjas PRANAS MAŠIOTAS (1863–1940).
24 – 220 m., kai gimė poetas, dramaturgas ADOMAS MICKEVIČIUS (1798–1855).
24 – Kūčios.
25–26 – Šv. Kalėdos.
31 – 160 m., kai gimė poetas, publicistas VINCAS KUDIRKA (1858–1899).

* * *
Lietuvos Respublikos Seimas 2018 metus paskelbė:
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais;
Vydūno metais (150-osios Vydūno gimimo metinės);
Lietuvos skautų judėjimo metais (minint skautų judėjimo pirmosios organizacijos įkūrimo 100-metį);
Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo metais.

 

!Informacija atnaujinta: 2018 Bal 16, 11:10:01
Technologijų mokykla Palangoje
Robotika ir programavimas
Programavimas mikrokompiuteriais BBC micro: bit
Minecraft programavimas
3D projektavimas ir modeliavimas 
Registracija

Dalyvaujame projekte


Informuojame, kad mūsų mokykla partnerio teisėmis dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamame Lietuvos Respublikos valstybės planavimo projekte „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra" (projekto kodas 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001).
Skaityti plačiau

Mūsų partneriai

Mūsų mokykla bendradarbiauja su Vokietijos Bergeno Riugene regionine mokykla "Am Grünen Berg".

Mokyklą kuruoja bendruomenės pareigūnas

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja (bendruomenės pareigūnė) Jurgita Rinkevičienė. Kuruoja Palangos Vlado Jurgučio pagrindinę mokyklą nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų bendrosios prevencijos srityje.

Problemos su el. dienynu Tamo?
Prašome kreiptis tik el. paštu!
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
Adresas: Ganyklų g. 2, Palanga, LT-00132
El. paštas: info@jurguciomokykla.lt
Telefonas: (8 460) 48962, (8 460) 48984
Faksas: (8 460) 48962

Pamokų laikas

Apie pastebėtus galimus korupcijos atvejus Palangos bei kitų miestų gyventojai, Palangos miesto savivaldybės institucijų ir įstaigų tarnautojai (darbuotojai) gali pranešti:
Palangos miesto savivaldybei el. paštu antikorupcija@palanga.lt ir/ar pasitikėjimo telefonu (8 460) 51 502
Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333 ir/ar el.paštu pranesk@stt.lt
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinei mokyklai el. paštu: daiva.latoziene@jurguciomokykla.lt
1 pamoka
8:00-8:45
10
min
2 pamoka
8:55-9:40
15
min
3 pamoka
9:55-10:40
20
min
4 pamoka
11:00-11:45
20
min
5 pamoka
12:05-12:50
15
min
6 pamoka
13:05-13:50
10
min
7 pamoka
14:00-14:45
Dabar
laikas
ilsėtis
:)
Palangos Vlado Jurgučio
pagrindinė mokykla
Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu TAMO.lt
Skirkite 2 procentus
GPM mūsų mokyklai. Ačiū!

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>