Naujienų archyvas 2016-2017 mokslo metai

Šių metų vasario 7 dieną Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje vyko pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas, skirtas Vasario 16-ajai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Konkurso organizatorės: vyresnioji mokytoja Loreta Dumčienė, mokytoja metodininkė Rima Kontrimaitė, vyresnioji mokytoja Jadvyga Butkevičiūtė. Šiuo konkursu siekiama skatinti mokinius domėtis lietuvių rašytojų kūryba, skiepyti meilę Tėvynei, ugdyti patriotiškumą. Vertinimo komisijos pirmininkė  Saulė Paulikienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, palinkėjo mažiesiems skaitovams sėkmės ir drąsos scenoje. Mokiniai raiškia, aiškia ir įtaigia kalba klausytojams perteikė literatūrinio kūrinio grožį, prasmę, vaikų skaitomi tekstai vertė įsiklausyti, įsijausti į žodžių skambesį. Vertinimo komisija išrinko geriausius skaitovus, konkurso laureatus, kuriuos mokyklos direktorė Laimutė Benetienė apdovanojo laureatų diplomais, o dalyviams įteikė padėkas.
Sveikiname nugalėtojus: 1 vieta – Sofija Kisielytė, 1b kl. (mokytoja metodininkė Violeta Ruzgailienė), Elija Stratkauskaitė, 2a kl. (mokytoja metodininkė Danguolė Jančienė),  Vakaris Skritulskas, 3b kl. (mokytoja metodininkė Nijolė Viršilienė), Liepa Mažonaitė, 4b kl. (vyresnioji mokytoja Jadvyga Butkevičiūtė); 2 vieta – Beata Tapinaitė, 1a kl. (mokytoja metodininkė Loreta Jurkaitienė), Juta Maciulevičiūtė, 2c kl. (vyresnioji mokytoja Loreta Dumčienė), Beatričė Šimkutė, 3b kl. (mokytoja metodininkė Nijolė Viršilienė), Amelija  Butenytė, 4a kl. (mokytoja metodininkė Elena Bendikienė); 3 vieta – Gabija Laukžemytė, 1a kl. (mokytoja metodininkė Loreta Jurkaitienė), Paloma Lėja Šilinaitė, 2a kl. (mokytoja metodininkė Danguolė Jančienė), Roberta Brasaitė, 3b kl. (mokytoja metodininkė Nijolė Viršilienė), Jūra Bradūnaitė, 4b kl.  (vyresnioji mokytoja Jadvyga Butkevičiūtė).

Rima Kontrimaitė,
pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,
būrelio „Jaunieji žurnalistai“ vadovė

2016 m. gruodžio 13-23 dienomis Vilniaus lietuvių namuose vyko Tarptautinis konkursas-paroda "Kalėdų senelio kepurė". Konkurso tikslas- skatinti domėtis mokinius Šventų  Kalėdų tradicijomis, ugdyti mokinių kūrybiškumą, originalumą, puoselėti mokinių gilesnį meninį ir netradicinį raiškos būdą. Konkurse -parodoje dalyvavo visų   tipų Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniai iš Baltarusijos, Sankt Peterburgo, Kaliningrado, Šiaurės Airijos, Danijos, Lenkijos, Norvegijos  mokiniai. Viso konkursui  buvo pateikta 500 darbų iš 160  mokyklų.  Šiame konkurse dalyvavo ir mūsų mokyklos 6a klasės mokinė Kaminskaitė Kamilė. Jos nuvelta Kalėdų senelio kepurė 5-8 klasių mokinių grupėje laimėjo I-ąją vietą. Sveikiname Kamilę. 

Technologijų mokytoja metodininkė Janina Galdikienė

Sausio 12 dieną mokykloje vyko Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso mokyklos etapas. Jame dalyvavo geriausieji 5-8 klasių skaitovai. Šiam konkursui mokiniai skaitė ištraukas iš Bitės Vilimaitės ,Jono Biliūno , Petro Cvirkos, Juozo Apučio ir kt. autorių kūrinių. Kiekvienas mokinys pabandė perteikti literatūrinio kūrinio grožį, prasmę, žodžio skambesį. Į miesto etapą buvo atrinkti trys laureatai: Justė Dumčiūtė (7c kl.), jos mokytoja Aurelija Kiesienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė; Simona Butkutė (8b kl.), jos mokytoja Alma Pronckūnienė, teatro vyr. mokytoja ir Gabija Vaitkutė (6a kl.), jos mokytoja Loreta Kulienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. Linkime skaitovams sėkmės miesto etape.

Alma Pronckūnienė,
direktorės pavaduotoja neformaliajam ugdymui

Sausio 13-osios rytą mokyklos bendruomenė prisijungė prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. 8.00 - 8.10 val. mokyklos kabinetuose, koridoriuose tvyrojo rimtis, tik languose degančios žvakutės liudijo apie istorinę atmintį. Mokytojos L. Stonienė, istorijos mokytoja metodininkė ir geografijos mokytoja metodininkė L. Pranienė 5a klasei vedė atvirą, integruotą pamoką- klasės valandėlę „Atmintis gyva, nes liudija. Sausio 13-oji“ , o 8a ir 8 b klasių mokiniams vyko integruota lietuvių - istorijos atvira pamoka „Mes pamenam", kurią organizavo D. Latožienė, istorijos mokytoja metodininkė ir L. Kulienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. Straipsnių, nuotraukų literatūrinėje bibliografinėje apžvalgoje - parodoje „Kai norime kalbėt apie Tėvynę, pirmiausia žodį žuvusiems suteikim", kuri buvo suorganizuota mokyklos bibliotekoje, mokiniai galėjo rasti išsamios informacijos apie šios nakties istorinius įvykius.

Mokinių kūrybinių darbelių stendas "Amžina ugnis" liudijo, jog mūsų mokyklos pedagogai puoselėja patriotiškumą. Klasių valandėlių metu buvo akcentuojama, kokia svarbi mums visiems Tėvynės laisvė. Mokinių tarybos suorganizuotos akcijos „Žuvusiems už laisvę“  metu skambėjo posmai, dainos apie Lietuvos laisvę. Akcijos metu tylos minute buvo pagerti žuvusieji, kurie atidavė savo gyvybę, kad mes galėtume gyventi laisvoje šalyje.

Alma Pronckūnienė,
direktorės pavaduotoja neformaliajam ugdymui

2017 m. sausio 9 d. Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje vyko epistolinio rašinio konkurso  „Įsivaizduok, kad esi naujojo Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus patarėjas. Kokią pasaulinę problemą patartum jam spręsti pirmiausia ir kaip?“  miesto etapas.

SVEIKINAME Tarptautinio Jaunimo epistolinio rašinio konkurso, kurio tema „Įsivaizduok, kad esi naujojo Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus patarėjas. Kokią pasaulinę problemą patartum jam spręsti pirmiausia ir kaip?“ miesto etapo nugalėtojus:

  • Lukreciją Gabrėnaitę, 6a klasės mokinę, laimėjusią I vietą. Mokytoja Loreta Kulienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.
  • Melitą Sinušaitę, 7c klasės mokinę, laimėjusią III vietą. Mokytoja Aurelija Kiesienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Loreta Kulienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,
lietuvių kalbos metodikos grupės pirmininkė

Šių metų gruodžio 23 dieną mokykloje vyko Kalėdų šventė. Ne paslaptis, kad labiausiai mokinių laukiamas yra karnavalas, kurio metu vyksta klasių ruošti vaidinimai.
Tradiciškai kalėdinį renginį vedė mokinių taryba, kuri taip pat buvo paruošusi vaidinimą ir savo kurtą nuotaikingą filmuką apie pavogtas Kalėdas iš mūsų mokyklos. Todėl mokinių taryba paskelbė šventės misiją – išgelbėti Kalėdas.
Toliau savo „namų darbus“ rodė karnavale dalyvaujančios klasės. Ir kokių tik pasirodymų nematėme!


Gausiai ir linksmai pasirodė 5 a klasės mokiniai su vaidinimu „Adamsų šeimynėlė“.  5 c klasės mokiniai kartu su auklėtoja A. Stričkaite įtikinamai  atkūrė filmą „Vienas namuose“. 6a klasė su auklėtoju A. Podlinevu demonstravo sceną iš filmuko“ Kung Fu Panda“ ir mes visi įsitikinome, kad su šios klasės mokiniais pyktis geriau nereikia. Na, o 6 b klasė visus išjudino pasitelkusi savo kurtą filmuotą medžiagą. Žiūrovai spėliojo, kokias pasakas įkūnijo šios klasės mokinių sukurtos mįslės. 7 c klasės pasirodymas nukėlė į filmą apie Harį Poterį, o 8 a klasės rodytas filmuotas vaidinimas leido gardžiai pasijuokti. Pasirodymus užbaigė 8 b klasės nuotaikingas teatralizuotas pasirodymas su Kalėdų seneliu.

Viso renginio metu, tarp vaidinimų, mes turėjome progą pasidžiaugti mūsų mokyklos šokių grupės „Vėtrungė“, kuriai vadovauja neformaliojo ugdymo (šokių) mokytoja ekspertė Birutė Gikarienė, nuostabiais ir profesionaliai paruoštais šokiais.
Karnavalo pabaigoje sveikinimo žodį mokyklos bendruomenei tarė mokyklos direktorė Laimutė Benetienė. Ji ne tik pasveikino visus šventės dalyvius, bet ir apdovanojo mokinių tarybą padėka ir saldžiuoju prizu už šventės organizavimą. Po mokyklos direktorės palinkėjimų, mokinių tarybos pirmininkė Melita Sinušaitė padėkojo visiems šventės dalyviams ir mokinių tarybos vardu apdovanojo saldainiais karnavale dalyvavusias klases. Na, o šventės vedantysis Kazimieras Eglynas po karnavalo visus pakvietė į diskoteką.

Informaciją pateikė
l.e.pavaduotojos neformaliajam ugdymui pareigas
Daiva Latožienė

Įgyvendinant į STEAM orientuoto ugdymo tikslus, gruodžio 15 dieną, mokykloje vyko Kalėdinė labdaros mugė „GAUNU PELNĄ – DALINUOSI SU MŪSŲ MAŽAISIAIS DRAUGAIS“, kurioje surinkta daug gyvūnėliams skirtų daiktų ir 317,69 €.  5c klasės mokiniai nesikeitė tarpusavyje kalėdinėmis dovanėlėmis, o jas (maistą, skanėstus, pavadėlius, dubenėlius, žaislus...) skyrė šuniukams ir kačiukams. Padedant vyresniesiems mokiniams, parduotuvėje „Mano augintinis“, patariant veterinarijos gydytojui Yaroslav Tkhir, penktokėliai nupirko maisto, vaistų ir gruodžio 29 dieną, lydimi klasės vadovės Almos Stričkaitės, socialinės pedagogės Linos Kunickienės, tėvelių, močiutės vežė dovanas į gyvūnų globos namus „Būk mano draugas“, įsikūrusius netoli Klaipėdos, Glaudėnų kaime.


Prieglaudos vadovė Galina Kučinskienė papasakojo, kad yra apie 300 gyvūnų, kuriems suteikia galimybę gyventi, sulaukti naujų šeimininkų ir namus. Auklėtiniai susipažino su šuniukais ir kačiukais, vaišino skanėstais, dalino žaisliukus, glostė, fotografavo, džiaugėsi, kad yra labai gerų žmonių, grįžo laimingi ir dėkingi direktorei Laimutei Benetienei už autobusą, direktorei Galinai Kučiskienei už šiltą priėmimą, direktorės pavaduotojai ugdymui Saulei Paulikienei už pagalbą, tėveliams už pritarimą ir palaikymą, visiems Vlado Jurgučio mokyklos mokytojams ir mokiniams už didelę paramą. 

5c klasės auklėtoja, chemijos mokytoja metodininkė
Alma Stričkaitė

Pačiu tamsiausiu metų laiku, norėjome galvoti apie šviesius dalykus, ir dalintis savo rankų, akių, darbų šiluma.

Šiemet Palangos Vlado Jurgučio mokykloje vėl gaminome žibintus, rengėme jų parodą. Nusprendėme, kad tai bus tradicinis renginys, kuris vyks kasmet gruodžio 13dieną. Kodėl gruodžio 13d.? Ogi todėl, kad tai – Šviesos diena. Su mokiniais domėjomės, kokias šventes lietuviai švęsdavo advento metu.  Nuo tos dienos saulė leisdavosi vis tuo pačiu metu. Vakarai nebeilgėdavo, nors iki Kalėdų saulė tekėdavo dar vis vėliau. Šią dieną atlikdavo ugnies pagerbimo apeigas.  Nuo tos dienos iki Kalėdų dvylika dienų kasdien stebėdavo orus. Pagal juos spėdavo, kokie bus kiti metai. Be to, prie namų slenksčio būdavo paberiama dvylika žiupsnelių druskos, atitinkančių dvylika mėnesių. Žiūrėta, kuris jų labiau sudrėks – manyta, kad tas mėnuo ir bus lietingiausias.

Gruodžio 16 d. rytą mūsų mokyklos mokinės, lydimos tikybos mokytojų Emilijos Šeirienės ir Birutės Aleknienės, susiruošė į svečius pas Palangos Globos namų gyventojus. Čia vykdėme gerumo akciją „Apsigaubk Gerumo skraiste“. Mergaitės pasveikino Globos namų gyventojus ir darbuotojus išeivio kun. Kęstučio Trimako eilėmis iš knygos „Iškančiojo pėdsakai“, įteikė visiems pačių pagamintus atvirukus. Mokytojos Emilija ir Birutė palinkėjo sveikatos, dvasinės stiprybės Advento laiku ir sulaukti užgimstančio Kūdikio kiekvieno širdyje. Giedojome kalėdines giesmeles ir apdovanojome senelius nuoširdžiu apkabinimu. Šių namų vyr. socialinė darbuotoja Aida širdingai mums visiems padėkojo ir įteikė pačių pagamintas dovanėles –  nertas snaigytes. Apgaubėme vienas kitą meile, gerumu, šypsena ir grįžom pripildytos džiaugsmo.

Nuoširdžiai dėkoju už bendradarbiavimą mokytojai Birutei Aleknienei; 4b klasės mokinėms ROBERTAI SKALIŠIŪTEI, GIEDREI SEREPINAITEI; 5a – LIEPAI PUODŽIŪNAITEI, KAMILEI MICKŪNAITEI, PATRICIJAI GAIDŽIŪNAITEI; 6A – MEDAI PALIŪNAITEI, KAMILEI KAMINSKAITEI; 7A – SAMANTAI PETRULYTEI, KOTRYNAI PALECKYTEI.

Tikybos vyr. mokytoja Emilija Šeirienė

Kalėdos yra stebuklų, gerumo, šilumos metas. Kalėdų laukimo laikotarpis daugelį mūsų įkvepia gerumo darbams, norui pasidalyti draugyste ir dėmesingumu. Gruodžio 15 dieną Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje vyko Kalėdinė labdaros mugė “GAUNU PELNĄ- DALINUOSI SU MŪSŲ MAŽAISIAIS DRAUGAIS”. Jaunieji žurnalistai pamėgino užrašyti savo mintis apie šį nuostabų renginį. Štai ką jie rašė:
Elėja Gerikaitė (2b kl.): „Mugėje buvo labai daug prekių. Visos jos buvo labai gražios. Daug  vaikščiojo mokytojų, o daugiausiai – vaikų. Visi buvo susimąstę. Ką reikėtų pirkti? Prie „Stebuklingo šulinio“ stovėjo visa eilė mokinių. Visi buvo laimingi. Akcija pavyko. Šuniukai bus laimingi ir sotūs, o mes galėsim nusipirktais žaisliukais pasipuošti savo Kalėdinę eglutę.“

Daugiau nuotraukų galite matyti čia: https://www.facebook.com/jurguciomokykla/photos/?tab=album&album_id=1482645828420018

Rugilė Piatkovskė (2b kl.): „Man labai patiko mugė. Joje buvo labai daug žmonių. Aš pardavinėjau labai daug daiktų. Mano pagalbininkės buvo mano mažoji sesutė ir mama. Mes nusipirkom labai daug papuošimų. Kai grįžom namo, buvom labai laimingos.“
Žemyna Piktužytė (2b kl.): „Aš neprekiavau viena. Aš prekiavau su draugu. Man labai patiko tai, kad aš galėjau paaukoti dalį savo pinigėlių gyvūnams“.
Donata Kontrimaitė (2c kl.): „Aš prekiavau atvirukus. Iš manęs juos pirko. Man niekas nepadėjo. Dar buvo „Laimės šulinys“ ir „Burtų salonas“. „Laimės šulinyje“ buvo galima gauti dovaną. Aš gavau mažą atvirutę. Ant jos buvo eglutė. Ir dar gavau klumpę su užrašu „Skuodas“. Man labai patiko.
Smagu, kai mažos širdelės yra kupinos gėrio, švelnumo ir meilės. Smagu. kai visu šiuo turtu mažieji moka pasidalinti ne tik su savo artimaisiais ir su draugais, bet ir su tais, kuriems švelnumo, meilės, dėmesio reikia daugiausiai - tai beglobiais gyvūnėliais.  Džiugu, kai mažieji noriai, kruopščiai, kūrybiškai ruošia savo Kalėdinius darbelius, juos drąsiai pardavinėja ir dosniai aukoja savo uždirbtų pinigėlių dalį gyvūnų prieglaudai.  

Rima Kontrimaitė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,
būrelio „Jaunieji žurnalistai“ vadovė

Gruodžio 9 diena pasaulyje nuo 2004 metų kiekvienais metais pažymima kaip Tarptautinė Antikorupcijos diena. Mūsų mokykloje šios dienos paminėjimas – kasmetinė tradicija. Šiais metais nusprendėme paįvairinti mokinių veiklą ir organizavome atvirą integruotą istorijos – dailės pamoką tema  „Korupcijos užuomazgos seniausiųjų civilizacijų teisės normose“  7 b klasėje. Pamoką vedė istorijos mokytoja metodininkė Daiva Latožienė ir dailės mokytoja Ramunė Grikštaitė.
Pamokos tikslas - ugdyti mokinių gebėjimą analizuoti šaltinius ir daryti išvadas bei perteikti jas kūrybiniame darbe. Pamokos metu siekėme net kelių uždavinių: supažindinti mokinius su Hamurabio įstatymais, atskleisti, kad Hamurabio įstatymai veikė skirtingai įvairioms žmonių grupėms, formuoti korupcijos sampratą.

Mokiniai nagrinėjo senovinius šaltinius, bei lygino tuomet buvusią tvarką su šiandiena, buvo supažindinti su STT internetiniu puslapiu ir jame pateikta informacija.
Antroje pamokos pusėje mokiniai savo įgytus gebėjimus įtvirtino atlikdami kūrybinį darbą antikorupcijos tema. Šiuos darbelius mokyklos bendruomenė galės matyti parodoje, skirtoje Tarptautinei Antikorupcijos dienai paminėti.
 
Informaciją pateikė istorijos mokytoja metodininkė Daiva Latožienė

Paskutinę rudens dieną, 5c klasės mokiniai, vadovaujami auklėtojos, chemijos mokytojos metodininkės Almos Stričkaitės, padedant bibliotekininkei Zosei Vėbrienei, vykdė STEAM programą, karjeros planavimo ir kultūrinę pažintinę veiklą, vyko į „ROSHEN“ saldainių fabriką Klaipėdoje. Žvaigždėtoje kino salėje žiūrėjo video siužetą apie „ROSHEN“ įmonę, jos produkciją, kaip gaminamas šokoladas, vaikščiojo gamybinėse patalpose, pamatė didžiulius įrengimus, stebėjo karamelės gamybos procesą, žiūrėjo kaip fabrike dirba darbuotojai, o  jaukioje saldainių gaminimo klasėje patys gamino ledinukus savo artimiausiems. Atsisveikinant su fabriko darbuotojais, mokiniai gavo po dovanų maišelį su saldainių rinkiniu. Pasimėgavę saldumynais, važiavo į Mažosios Lietuvos istorijos muziejų, kalėdinį užsiėmimą, kuriame auklėtiniai prisiminė šv.Kalėdų kilmę, kiek dienų ir kaip jos būdavo švenčiamos, kada ir iš kur atkeliavo kalėdinė eglutė, jos puošimo tradicijos bei svarbiausias šventės personažas – Kalėdų Senelis. Po to atsispaudė kalėdinių atvirukų grafikos spaudos staklėmis (linoraižinio technika). Šioje išvykoje ugdytiniai sužinojo daug naujų dalykų, patyrė puikių įspūdžių.

Chemijos mokytoja metodininkė Alma Stričkaitė

Mūsų mokykloje jau penktą kartą vyko tradiciniu tapęs meninio skaitymo konkursas „Kalėdiniai skaitymai“. 6 – 10 klasių mokiniai deklamavo eilėraščius viena iš užsienio kalbų – rusų, prancūzų ar vokiečių. Šiais metais konkurse dalyvavo 40 mūsų mokyklos mokinių ir svečiai iš Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos, Kretingos rajono Vydmantų gimnazijos, Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos ir Bergeno Riugene „Am Grünen Berg“ regioninės mokyklos, į konkursą atvykstantys jau trečią kartą. Iš viso konkurse dalyvavo kone 60 skaitovų.

Sveikiname Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos komandą respublikiniame gamtos mokslų konkurse, vykusiame Klaipėdos Vydūno gimnazijoje, užėmusią III vietą. Mus aplenkė tik Klaipėdos M. Gorkio gimnazijos ir VŠĮ Kretingos pranciškonų gimnazijų mokinių komandos. Mūsų komandos penktokus atstovavo Rusnė Valiukaitė, šeštokus - Jorė Kurlytė, septintokus - Joris Lisas ir aštuntokus Miglė Sokolovaitė.

Dėkojame Klaipėdos Vydūno gimnazijos bendruomenei už  šiltą ir nuoširdų priėmimą, taip pat dėkojame rėmėjams už puikius prizus.

2016 metų gruodžio 2 dieną Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje vyko saviraiškos programos – projekto "Skaitmeninis kinas. Mokykla be patyčių ir smurto" baigiamasis vakaras. Informacinių technologijų mokytojo metodininko Osvaldo Valiuko inicijuota ir įgyvendinta programa, kurios tikslas – kino meno pagalba skatinti mokyklų bendruomenių nepakantumą patyčioms ir smurtui, sulaukė didelio susidomėjimo. Apie 180 mokinių, saviraiškos programos dalyvių, kurdami trumpametražius filmus, gilino žinias apie filmavimą, montavimą, įgarsinimą; trumpam tapo ir scenaristais, ir aktoriais; subūrę draugus, padedami mokytojų, auklėtojų ar kitų suaugusiųjų, smagiai ir turiningai praleido laisvalaikį, susipažino su įdomiais žmonėmis.

Sveikiname Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos mokines, užėmusias prizines vietas:
KAMILĘ STRIMAITĘ (2c kl., vyresnioji mokytoja Loreta Dumčienė), ROBERTĄ BRASAITĘ (3b kl., mokytoja metodininkė Nijolė Viršilienė), LAISVĘ PAULIKAITĘ (3a kl., mokytoja metodininkė Nijolė Skališienė), EMILIĄ SEBECKIS (4 a kl., mokytoja metodininkė Elena Bendikienė).
Dailaus rašto konkursas skirtas Bibliotekų metams paminėti.  Renginį organizavo ir veiklą pravedė pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Nijolė Viršilienė, Nijolė Skališienė, Violeta Ruzgailienė, Loreta Jurkaitienė. Miesto pradinių klasių dailaus rašto konkurse dalyvavo ne tik Palangos miesto, bet ir Šventosios pagrindinės bei Vydmantų gimnazijos mokinukai. Smagu, kad renginyje noriai dalyvavo, gražiai, aiškiai ir taisyklingai rašyti stengėsi mokinukų mamytės. Džiaugiamės vaikais, kurie puoselėja gražaus rašto tradicijas ir savo gražiu raštu skatina dailiai rašyti savo draugus.

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Rima Kontrimaitė

   Lapkričio 23 dieną, 8a ir 8b klasės mokiniai, besimokantys eksperimentinės chemijos, lydimi chemijos mokytojos metodininkės Almos Stričkaitės, technologijų mokytojos Janinos Galdikienės, padedant bibliotekininkei Zosei Vėbrienei, vykdant STEAM programą ir  karjeros planavimo veiklą, lankėsi VDU Gamtos mokslų fakultete. Tai modernus studijų ir mokslo centras, kuriame organizuojamos naujausių gamtos mokslų krypčių studijos ir atliekami moksliniai tyrimai. Mokiniai, kaip studentai auditorijoje klausė dr. Violetos Vaitkevičienės paskaitą apie pesticidus, chemijos laboratorijose atliko bandymus. Po to, Kauno tvirtovės VII forto chemijos laboratorijoje pasinėrė į užburiantį chemijos pasaulį, atliko įvairias reakcijas, visi išbandė magišką eksperimentą – paėmė ugnį į savo rankas. Šioje pažintinėje – edukacinėje veikloje ugdytiniai patyrė puikių įspūdžių, gilino chemijos mokslo žinias, patobulino praktinius gebėjimus, įgijo naujų patirčių, pažinimo ir  būtinų tolimesniam mokymuisi kompetencijų.

Chemijos mokytoja metodininkė Alma Stričkaitė

Technologijų mokytojai Janina Galdikienė, Jolanta Čėsnienė ir Juozas Bončkus  septintų klasių mokiniams organizavo edukacinį renginį - protų mūšį ,, Gyvenk sveikai". Renginys skirtas Europos sveikos mitybos dienai paminėti. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vilija Fedenko dar kartą priminė mokiniams sveikos mitybos principus, kaip juos taikyti savo gyvenime. Akcentavo,  jog didžioji dalis visų mūsų sveikatos priklauso nuo gyvenimo būdo ir mitybos. Septintokai galėjo pasitikrinti savo žinias apie sveiką mitybą atlikdami testines, žodines bei vaizdines užduotis, pristatydami  namų darbą ,,Pusryčių lėkštė". Geriausių rezultatų pasiekė 7a klasės komanda. Visos komandos apdovanotos padėkomis.

SVEIKINAME EMILIJĄ LUKAUSKYTĘ (1a kl.), UGNĘ VILTĘ PAULIUKONYTĘ (1b kl.), TADĄ NEMUNĮ (2a kl.), MODESTĄ BERTAŠIŲ (2b kl.), MATĄ VISOCKĄ (2c kl.), ALTĖJĄ ZEIGYTĘ (3a kl.), JUVENTĄ CHMYLNIKOVAITĘ (3b kl.), EMILIĄ SEBECKIS (4a kl.), IZABELĘ KAMINSKAITĘ (4b kl.) tapusius mokyklos tolerantiškiausiais pradinukais!Mokyklos pradinukai su savo mokytojomis klasėse kūrė paukštį – dėlionę. Kiekvienoje klasėje mokiniai aptarę, kas tai yra tolerancija, draugiškai  piešė dėlionės detales, kurios vėliau buvo suklijuotos į vieną didelį „Tolerancijos paukštį“. Nuoširdus ačiū dailės mokytojai Reginai Mizulaitei ir pradinių klasių mokytojoms už nuoširdų bendradarbiavimą.Tolerancijos dienos veiklos pradinių klasių mokiniams organizatorės pradinio ugdymo vyr. mokytoja Loreta Dumčienė, mokytojos metodininkės Rima Kontrimaitė, Danguolė Jančienė.

2016 metų lapkričio 17 dieną Palangos senojoje gimnazijoje vyko „Matemanija 2016“ konkursas tema "Ugnis, oras, vanduo, žemė - keturios stichijos". Renginyje Palangos Vlado Jurgučio pagrindinę mokyklą atstovavo 8b klasės mokinės Simona Butkutė, Monika Raišytė, Miglė Sokolovaitė, Justė Daratytė ir Augustė Stonkutė (mokytojos Ingrida Šleinienė ir Oksana Kokorevič). Kartu su Senosios gimnazijos ir „Baltijos“ pagrindinės mokyklos komandomis, mūsų merginos, pasitelkusios kūrybinį mąstymą, sprendė užduotis, susijusias su renginio tema. Mokyklos komandą jautė ir savų sirgalių: Agnės Savickaitės, Ugnės Kaunaitės, Vanesos Bertašiūtės, Gabrielės Bartkutės, Vaidos Markevičiūtės nuoširdų palaikymą. Komisijai skaičiuojant balsus, konkurso dalyvius bei sirgalius linksmino muzikalūs Senosios gimnazijos mokiniai. Šventės dalyviai iš renginio išsinešė ne tik prizus, bet ir gerą nuotaiką bei šiltus prisiminimus.

Spalis - Tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo. Šiai progai paminėti Vlado Jurgučio pagrindinės mokiniai: Austėja Matutytė, 5b klasės mokinė, Ugnė Saulė Grigas, 5b klasės mokinė, Liepa Budginaitė, 5b klasės mokinė, Kristupas Kerulis, 5c klasės mokinys, Julius Dikšaitis, 5c klasės mokinys, Ema Petrulevičiūtė, 5c klasės mokinė, Kazimieras Eglynas, 5c klasės mokinys, Gabija Stankevičiūtė, 5b klasės mokinė, Gabrielė Čekytė, 7c klasės mokinė, Ula Klavytė, 5c klasės mokinė, Gabija Mikalauskaitė, 5b klasės mokinė, Vaiva Getnerytė, 5b klasės mokinė, vadovaujami dailės  vyresniosios mokytojos Ramunės Grikštaitės dalyvavo Tarptautiniame skirtukų projekte, kuris apima bendradarbiaujančias mokyklas iš įvairių pasaulio šalių: Australijos, Kinijos, Kanados, Indijos, Kroatijos, Portugalijos, Amerikos, Taivano, Kazachstano, Rusijos, Slovėnijos, Rumunijos, Vietnamo, Ispanijos, Islandijos, Švedijos, Estijos, Bulgarijos, Šveicarijos, Brazilijos, Lietuvos, Anglijos, Teksaso, Tasmanijos, Vengrijos. Projekto koordinatorė Breege  O‘ Brien Vlado Jurgučio pagrindinei mokyklai paskyrė Baktay Ervin Gimnaziją Vengrijoje, Su šia gimnazija mokiniai keitėsi  pagamintais knygų skirtukais.
Lapkričio 17d. mokyklos sporto salėje vyko tarpmokyklinės kvadrato varžybos. Mūsų mokyklos 1- 4 klasių komanda, 5 - 6 klasių mergaičių komanda ir 5 - 6 klasių berniukų komanda puikiai kovėsi, drąsiai gynė mokyklos garbę ir iškovojo garbingas II vietas. Sveikiname komandas ir komandų vadovus: 1- 4 klasių komandos vadovę Danguolę Jančienę, pradinio ugdymo mokytoją metodininkę, 5 - 6 klasių mergaičių komandos vadovę Tatjaną Stankevičienę, kūno kultūros mokytoją metodininką ir 5 - 6 klasių berniukų komandos vadovus kūno kultūros mokytojus metodininkus Artūrą Podlinevą ir Romą Pakalniškį.

Lapkričio 18 d. Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje vyko renginys “Penktokų krikštynos“. Į aktų salę rinkosi penktokai, pasipuošę superherojų kostiumais. Visus penktokus su švente pasveikino direktorės pavaduotoja ugdymui Saulė Paulikienė. Dalyvių laukė daugybė užduočių, kurias pristatė šeštų klasių mokiniai. Pirmiausia penktokai pristatė savo namų darbus, kuriuos paruošė labai atsakingai. Vėliau šventės kaltininkams teko įveikti ne vieną sudėtingą užduotį. O ir penktokų auklėtojai nebuvo pamiršti. Galiausiai, įveikę visas kliūtis, penktokai prisiekė, jog bus geri mokiniai ir savo pasiekimais garsins mokyklos vardą. Po puikaus renginio šventės dalyviams buvo suorganizuota diskoteka, kurioje tvyrojo puiki nuotaika. Šis smagus penktadienio vakaras visiems ilgam išliks atmintyje. Mokyklos mokinių taryba ir 6-tų klasių mokiniai, suorganizavę šį renginį, džiaugėsi pavykusiu savo darbu.

Melita Sinušaitė, mokinių tarybos pirmininkė

Lapkričio 16 – tarptautinė Tolerancijos diena. Siekiame šią dieną paminėti netradiciškai, iškelti pozityvius pagarbaus bendravimo ir bendradarbiavimo pavyzdžius. Drauge su jaunaisiais „Bendraamžių“ klubo nariais sumanėme 1- 6 klasėse išrinkti tolerantiškiausius mokinius,  bei parengėme šių rinkimų kriterijus. Mokytojams ir klasių vadovams itin geranoriškai pagelbėjus išrinktieji tolerantiškiausi mokiniai apdovanoti mokyklos padėkos raštais ir „Bendraamžių“ ženkliukais. Tolerantiškiausiais klasėje slaptu balsavimu išrinkti: 1a kl. Emilija Lukauskytė, 1b kl. Ugnė Viltė Pauliukonytė, 2a kl. Tadas Nemunis, 2b kl. Modestas Bertašius, 2c kl. Matas Visockas, 3a kl. Altėja Zeigytė, 3b kl. Juventa Chmylnikovaitė, 4a kl. Emilia Sabeckis, 4b kl. Izabelė Marija Kaminskaitė, 5a kl. Viltė Pudžmytė, 5b kl. Liepa Budginaitė, 5c kl. Jokūbas Gudaitis, 6a kl. Amanda Paulius, 6b kl. Arnas Žirovas.
Lapkričio 16 dieną pradinių klasių mokiniams surengtos linksmosios „Pertraukėlės - pramogėlės“, bei pilietinė akcija „Diagnozė – nepakantumas. Reikia vaistų!!!“.
 
Minėtas tolerancijos dienos veiklas padedami pedagogų organizavo jaunieji mokyklos „Bendraamžiai“.
Socialinė pedagogė Lina Kunickienė

Gerb. tėveliai, Lapkričio mėn. 12-13d. Palangoje, Kretingos g. 21 (Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla), organizuojama Jūrų skautų stovykla. Stovyklos metu vyresnieji skautai  supažindins su skautų veikla, bus rodomi filmukai iš skautų gyvenimo, mokys rišti mazgus, edukacinės programos jūrų muziejuj, Klaipėdoj. Pradžia 12 d. 12 val.

Su skautiška veikla kviečiu susipažinti ne tik vaikus, bet ir tėvelius. Priedas prie naujienos.

Vilniaus Jaunųjų turistų centras (organizatorė Rima Kontvainienė) moksleivių rudens atostogų metu,spalio 28 – 31 dienomis,organizavo stovyklą „Vilnius – mūsų širdis“, kurioje dalyvavo daugiau nei 70 dalyvių iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių (Vilniaus, Rokiškio, Kupiškio, Alizavos, Skaistgirio, Jungėnų). Tarp jų buvo ir Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos jaunieji turistai Smiltė Korsakaitė, Džiugas Juškevičius, Marijonas Grenda bei jų geografijos mokytojas Egidijus Šalkauskis. Veikla stovykloje buvo įvairiapusiška: daug žygių pėsčiomis, daug informacijos ir lankytinų objektų, sportinės bei kultūrinės veiklos. Mokiniai aplankė įvairius lankytinus objektus: Bastėją, Užupį, Švento Petro ir Povilo bažnyčią, Karo technikos muziejų, keliavo Sapieginės pažintiniu taku, aplankė Pučkorių atodangą, Rokantiškių piliakalnį, grožėjosi naktiniu Vilniumi nuo Gedimino kalno. Nepaisant lietaus, šalto ir gūsingo vėjo bei tamsių rudeniškų dienų teko nukeliauti 50 kilometrų pėsčiomis, vos ne stačiai laipioti po Vilniaus kalvas, įdomu buvo lankytis muziejuose, bažnyčiose. O kiek gavome naudingos informacijos, potyrių ir malonių gyvenimo emocijų – tai neįkainojama...

Egidijus Šalkauskis,
geografijos mokytojas metodininkas

Mūsų mokyklos antrokai spalio 14 dieną vykdė netradicinę  pasaulio pažinimo, kūno kultūros pamoką  Klaipėdos zoologijos sode. Mokiniai  susipažino su kupranugariais, baltaisiais vilkais, tigru, liūtu, žirafa, įvairiais paukščiais ir kitais žvėrimis. Netgi vyko stručio ir kai kurių antrokų bėgimo varžybos! Šios veiklos metu  mažieji mokinukai galėjo paglostyti lamas, stirneles, pabūti kartu su gyvūnais ir taip įveikti savo baimes.

Žvarbią rudens dieną, 5c klasės mokiniai, vadovaujami auklėtojos, chemijos mokytojos metodininkės Almos Stričkaitės, padedant bibliotekininkei  Zosei  Vėbrienei, lydimi  tėvelių ir dviejų močiučių, vykdė edukacinę išvyką į Pakruojo dvarą. Pirmiausia sustojome prie Kryžių kalno, tyloje padėkojome ir kiekvienas palikome kryželį, savo prašymus, tikėdami kryžiaus trykštančia stiprybe.  Įspūdingame Pakruojo dvare visi pasijutome to meto gyventojais. Dvariška diena prasidėjo vėliavos pakėlimu prie centrinių rūmų. Tijūnas paskirstė darbus. Baronaitė Viktorija žaidė Dvariškus žaidimus ant šieno, Dvaro raiteliai leido pajodinėti ant žirgų. Sėdėdami ant  šieno, visi žiūrėjome Dvaro kumečių spektaklį “Lapės ir vilko draugystė“. 

Pamatėme, kaip velėja gamina aprėdus ponaičiams, kaip kalvis kala laimės vinį ir sėkmės pasagą, kaip puodžius savo dirbtuvėse žiedžia puodus, kaip parfumerė gamina kvepalus, bei visokius purškalus ponioms ir ponams. Didelį įspūdį paliko tamsieji susitikimai badžiavos laikų Bausmių rūsyje. Pakruojo dvare susipažinome su jo istorija, prisilietėme prie senovinio gyvenimo, papročių, daug pamatėme, aktyviai dalyvavome programose, viską išbandėme. Nors visą dieną lijo lietus, smagiai, prasmingai ir naudingai praleidome laiką, sužinojome daug naujų dalykų.

Š. m. spalio 17 – 24 dienomis Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje pradinių klasių mokiniai vykdė projektą „Rudens mozaika“. Mokiniai klasėse su savo mokytojomis ar namuose, padedami savo tėvelių, sukūrė nuostabaus grožio kūrybinius darbelius iš įvairios gamtinės medžiagos bei buitinių atliekų. Originalūs, išradingi darbai  puošė mūsų mokyklą parodoje „Rudens gėrybių mandalos“. Kuriant mokiniai ugdė gebėjimą kūrybingai panaudoti įvairias medžiagas,  lavino estetinį suvokimą ir skonį, mokėsi pajusti kūrybinį džiaugsmą. Bendras kūrybinis darbelis vienijo mokinius, mokė juos bendrauti ir bendradarbiauti. Originaliausių „Rudens gėrybių mandalų“ autoriai buvo apdovanoti diplomais. Šią veiklą organizavo pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Loreta Jurkaitienė ir Violeta Ruzgailienė.

Rima Kontrimaitė,
pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Spalio 21d. 1a ir 1b klasių mokiniai lankėsi Palangos priešgaisrinėje tarnyboje ir dalyvavo akcijoje "Būk saugus, moksleivi".

Ugniagesiai pirmokams pademonstravo turimą gaisrams gesinti ir žmonėms gelbėti įrangą. Leido pasimatuoti šalmus, pasėdėti mašinose - pasijusti tikrais ugniagesiais. Vėliau mokiniai stebėjo filmuką apie saugų elgesį su ugnimi bei dujomis. Praktiškai demonstravo veiksmus, kaip išeiti iš gaisro apimtos patalpos, kaip informuoti tarnybos darbuotojus apie savo buvimo vietą gaisro metu. Pirmokai gerai įsidėmėjo bendrosios pagalbos telefono numerį - 112. Ši išvyka pirmų klasių mokiniams buvo įdomi ir naudinga.

1a ir 1b klasių mokytojos
Loreta Jurkaitienė ir Violeta Ruzgailienė

Rudenėlio taku mokslo dienelės vejasi viena kitą. Štai jau du mėnesius mokykla šypsosi mažiausiesiems mokinukams. Tai 1a ir 1b klasių pirmokėliams. Prie Rudens atostogų slenksčio  spalio 25-oji pakvietė linksmą, mokykloje pradinukams jau tradicine tapusia „Pirmokų krikštynų“ šventę. Moksliukas Pelėdžiukas ir Mokslo knyga pranešė ketvirtokams, kad jau laikas patikrinti, ar šis pusšimtis pirmokėlių gali išdidžiai vadintis mokinio vardu. Kvieslių varpelio aidas priminė – laikas! Besišypsančios pirmokų mokytojos Violeta Ruzgailienė ir Loreta Jurkaitienė palydėjo savo ugdytinius „krikštui“. Šauniai įveikė pirmokai gudrias ketvirtokų užduotis, prasirangė Mokslo labirintu, buvo pašlakstyti Mokslo ir Išminties vandeniu. Džiugiai nuteikė šventės dalyvius direktorės pavaduotojos neformaliajam ugdymui Almos Pronckūnienės sveikinimai. Smagu buvo matyti po „krikšto“ tikruosius mokinius, atsargiai rankutėse laikančius ketvirtokų sveikinimus, dalijančius padėkos šypsenėles šventėje dalyvavusiems tėveliams, mokytojoms, ketvirtokams.
Spalio 24 dieną 7 b ir 8 b klasės, vadovaujamos kūno kultūros mokytojos metodininkės Tatjanos Stankevičienės ir istorijos mokytojos metodininkės Daivos Latožienės bei padedant bibliotekininkei Zosei  Vėbrienei, vykdė edukacinį-pažintinį projektą „Vilnius – LDK sostinė“.

Penktoji kartu su Vokietijos Bergeno Riugene „Am Grünen Berg” regioninės mokyklos moksleiviais vykdomos mokinių saviraiškos programos „Matematika ekstremaliai” sukaktis
šiemet buvo paminėta ypatingai.
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos mokiniai Justė Dumčiūtė (7c), Auksė Keciorytė (6a), Joris Lisas (7c), Danielius Sauseris (7c) ir Gabija Vaitkutė (6a) šioje programoje dalyvavo kaip „International Team Alpha” komandos nariai Bergene miesto ir mokyklos kvietimu. Jungtinė bendradarbiaujančių miestų - Palangos ir Bergeno Riugene komanda pasirodė puikiai.
Tačiau mokiniai ne tik dalyvavo varžybose. Jie Vokietijos moksleiviams parengė ir parodė koncertinę programą. Koncerto metu jie pasirodė kartu su Bergeno mokyklos muzikos grupe ir choru. Koncertas jį stebėjusiems visos mokyklos mokiniams, mokytojams ir svečiams padarė didžiulį įspūdį. Mūsų mokyklos mokiniai sulaukė daugybės komplimentų ir plojimų. Koncertą stebėjo ir Bergeno Riugene savivaldybės atstovai. Mokinius koncertui ruošė mokytojos ekspertės Birutė Gikarienė ir Diana Beržanskienė.Mokiniai taip pat turėjo galimybę pabendrauti su vokiečių moksleiviais ir mokytojais, pamatyti, kaip vyksta pamokos Vokietijoje, apžiūrėti naują „Am Grünen Berg” mokyklos pastatą. Taip pat jie susipažino su Bergenu, lankėsi Proros medžių lajų take ir gamtos paveldo muziejuje.
Bergeno Riugene miesto savivaldybės atstovai nuoširdžiai džiaugėsi tokiu glaudžiu dviejų miestų mokyklų bendradarbiavimu ir pabrėžė, kad bendra mokinių ir mokyklų veikla įneša daug gyvybės į miestų partnerystę. Visi - tiek savivaldybės atstovai, tiek mokiniai ir mokytojai tikisi, kad ši graži draugystė tęsis dar ilgai.
Mūsų mokyklos mokinius lydėjo mokytojos Ingrida Šleinienė ir Edita Petrušonytė.
Šis gražus bendradarbiavimas būtų neįmanomas be Palangos miesto savivaldybės geranoriškumo ir paramos. Džiugu, kad prie dviejų miestų partnerystės gali prisidėti ir mūsų mokyklos mokiniai.

Akimirkas iš mūsų delegacijos viešnagės Vokietijoje galite pamatyti ir Bergeno Riugene regioninės mokyklos „Am Grünen Berg” puslapyje: http://regs-bergen.de/cms/portfolio/kultur-pal-ber/

Akimirkos iš programos „Matematika ekstremaliai“ Bergene čia: http://regs-bergen.de/cms/5-fernwettkampf-mathe-extrem/


2016 metų spalio 19 dieną Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje ir Vokietijos Bergeno miesto regioninėje mokykloje „Am Grünen Berg“ vyko mokiniams skirtas renginys „Matematika ekstremaliai“. Tai tęstinė saviraiškos programa, kurios tikslas - formuoti mokinių matematinį raštingumą, matematinius gebėjimus, sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą. Labai malonu, kad jau penktus metus prie gausaus Palangos ir Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių būrio prisijungė ir Bergeno miesto moksleiviai. Tą pačią dieną ir tuo pačiu laiku dviejų draugaujančių miestų vaikai atliko tuos pačius sportinius pratimus ir sprendė identiškas matematines problemas. Šiais metais penki mūsų mokyklos moksleiviai - Justė Dumčiūtė (7c klasė), Joris Lisas (7c klasė), Auksė Keciorytė (6a klasė), Danielius Sauseris (7c klasė), Gabija Vaitkutė (6a klasė) dalyvavo šioje programoje viešnagės Bergene metu. Kartu su mokyklos   "Am Grünen Berg“  moksleiviais jie įsijungė į varžybas kaip "International Team" komanda. Saviraiškos programos „Matematika ekstremaliai“ įgyvendinimas skatina geras emocijas, kultūringą ir dalykišką mokinių tarpusavio bendradarbiavimą, komandinį darbą. Matematinių užduočių, praktinių situacijų, matematinių algoritmų taikymas netradicinėmis sąlygomis vysto jaunų žmonių orientavimosi besikeičiančiame informacijos sraute gebėjimus bei skatina juos priimti tinkamus sprendimus.

Programos organizatoriai – Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla – dėkoja visiems dalyviams: Palangos "Baltijos" pagrindinės mokyklos, Palangos pradinės mokyklos, Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos, Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos mokiniams ir jų mokytojams už nuoširdumą ir geranoriškumą.
!Informacija atnaujinta: 2017 Rgp 25, 18:33:51
Technologijų mokykla Palangoje
Robotika ir programavimas
Programavimas mikrokompiuteriais BBC micro: bit
Minecraft programavimas
3D projektavimas ir modeliavimas 
Registracija

Dalyvaujame projekte


Informuojame, kad mūsų mokykla partnerio teisėmis dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamame Lietuvos Respublikos valstybės planavimo projekte „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra" (projekto kodas 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001).
Skaityti plačiau

Laisvos darbo vietos

Darbuotojų poreikis >>

Mūsų partneriai

Mūsų mokykla bendradarbiauja su Vokietijos Bergeno Riugene regionine mokykla "Am Grünen Berg".

Mokyklą kuruoja bendruomenės pareigūnas

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja (bendruomenės pareigūnė) Jurgita Rinkevičienė. Kuruoja Palangos Vlado Jurgučio pagrindinę mokyklą nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų bendrosios prevencijos srityje.

Problemos su el. dienynu Tamo?
Prašome kreiptis tik el. paštu!
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
Adresas: Ganyklų g. 2, Palanga, LT-00132
El. paštas: info@jurguciomokykla.lt
Telefonas: (8 460) 48962, (8 460) 48984
Faksas: (8 460) 48962

Pamokų laikas

Apie pastebėtus galimus korupcijos atvejus Palangos bei kitų miestų gyventojai, Palangos miesto savivaldybės institucijų ir įstaigų tarnautojai (darbuotojai) gali pranešti:
Palangos miesto savivaldybei el. paštu antikorupcija@palanga.lt ir/ar pasitikėjimo telefonu (8 460) 51 502
Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333 ir/ar el.paštu pranesk@stt.lt
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinei mokyklai el. paštu: daiva.latoziene@jurguciomokykla.lt
1 pamoka
8:00-8:45
15
min
2 pamoka
9:00-9:45
15
min
3 pamoka
10:00-10:45
20
min
4 pamoka
11:05-11:50
20
min
5 pamoka
12:10-12:55
15
min
6 pamoka
13:10-13:55
5
min
7 pamoka
14:00-14:45
Dabar
laikas
ilsėtis
:)
Palangos Vlado Jurgučio
pagrindinė mokykla
Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu TAMO.lt
Skirkite 2 procentus
GPM mūsų mokyklai. Ačiū!

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>