Palangos Vlado Jurgučio
pagrindinė mokykla
Mūsų mokykla naudojasi
el. dienynu TAMO.lt
Skirkite 2 procentus
GPM mūsų mokyklai. Ačiū!
1 pamoka
8:00-8:45
10
min
2 pamoka
8:55-9:40
15
min
3 pamoka
9:55-10:40
20
min
4 pamoka
11:00-11:45
15
min
5 pamoka
12:05-12:50
15
min
6 pamoka
13:05-13:50
10
min
7 pamoka
14:00-14:45
Dabar
laikas
ilsėtis
:)

Dalyvaujame projekte


Informuojame, kad mūsų mokykla partnerio teisėmis dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamame Lietuvos Respublikos valstybės planavimo projekte „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra" (projekto kodas 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001).
Skaityti plačiau

Laisvos darbo vietos

Laisvų darbo vietų nėra.

Mūsų partneriai

Mūsų mokykla bendradarbiauja su Vokietijos Bergeno Riugene regionine mokykla "Am Grünen Berg".

Mokyklą kuruoja bendruomenės pareigūnas

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja (bendruomenės pareigūnė) Jurgita Rinkevičienė. Kuruoja Palangos Vlado Jurgučio pagrindinę mokyklą nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų bendrosios prevencijos srityje.

Problemos su el. dienynu Tamo?
Prašome kreiptis tik el. paštu!
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
Adresas: Ganyklų g. 2, Palanga, LT-00132
El. paštas: info@jurguciomokykla.lt
Telefonas: (8 460) 48962, (8 460) 48984
Faksas: (8 460) 48962
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos 8 B klasės mokinės Simona Butkutė ir Monika Raišytė, vadovaujamos Ramunės Grikštaitės, dailės vyr. mokytojos,  kovo 24 dieną dalyvavo Klaipėdos Ievos Simonaitytės mokykloje vykusioje respublikinėje prevencinėje 7–10 klasių mokinių konferencijoje „Sveikas ir saugus vaikas – laiminga ateitis“, kurioje skaitė pranešimą ,, Mados vaikymosi žala“. Konferencijos  tikslas – skatinti mokinius domėtis sveika gyvensena, teisingai atsirinkti informaciją virtualioje erdvėje, saugiai bendrauti socialiniuose tinkluose, ugdyti vertybines nuostatas, kurios stiprintų savigarbą ir nepakantumą patyčioms, toleranciją ir bendruomeniškumą.

2017 metų kovo 24-25 dienomis Vilniuje „Siemens“ arenoje praūžė moksleivius, robotų kūrėjus, švietimo atstovus, verslą ir visą išmanią visuomenę suvienijęs renginys „ROBOTIADA 2017“. Technologijų fanai ir ekspertai čia buvo susirinkę pamatyti robotikos įdomybes, sukonstruoti savo robotus, pasivaržyti pagal pasaulinius standartus, padiskutuoti apie šiuolaikines technologijas, jų ateitį, o taip pat pasilinksminti būnant drauge ir dalyvaujant šventėje!


Antrus veiklos metus skaičiuojančios Palangos Technologijų mokyklos, įsikūrusios Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje, mokiniai taip pat dalyvavo šioje išradėjų šventėje. Kovo  24 dieną vykusioje „ROBOTIADA 2017“ paskelbtoje Ateities kūrėjų dienoje, susibūrę į penkias komandas, mūsų jaunieji kūrėjai varžėsi su iš visos Lietuvos sugužėjusiais bendraminčiais.

Dar vienai labai svarbiai Lietuvos datai - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti mokykla skyrė  įvairias veiklas, renginius, kurie prasidėjo nuo kovo 6 dienos. Tarpklasines  krepšinio varžybas 5-9 klasių mokiniams organizavo kūno kultūros mokytojai metodininnkai  Tatjana Stankevičienė, Romas Pakalniškis, Artūras Podlinevas. Dailės vyresnioji mokytoja Ramunė Grikštaitė pakvietė 5-8 klasių mokinius dalyvauti mokinių kūrybinių darbų parodoje „Trispalvė“. Mokyklos bibliotekos vedėja Jūratė Kolesinskienė ir bibliotekininkė  Zosė Vėbrienė paruošė knygų, straipsnių, nuotraukų bibliografinę - literatūrinę parodą „Be sausio, vasario įvykių ir kovo nebūtų“. Geografijos mokytojas metodininkas Egidijus Šalkauskis žygį pėsčiomis „Laisvės dvelksmas" taip pat skyrė  Kovo 11-ajai. 1- 9 klasių mokiniai  dalyvavo akcijoje „Gražiausias lietuviškas žodis“, kurios metu buvo renkamas gražiausias mūsų gimtasis žodis. Visi šie žodžiai, surašyti ant įvairiaspalvių žiedų, papuošė Lietuvos žemėlapį. Visų klasių mokiniai atsiliepė į kvietimą dalyvauti pilietinėje akcijoje „Gyvasis tautos žiedas”. Mokyklos solistai, vadovaujami muzikos mokytojos ekspertės Dianos Beržanskienės, ir mokyklos šokėjai, vadovaujami neformaliojo ugdymo (šokio) mokytojos ekspertės Birutės Gikarienės, garbingai atstovavo mokyklai Palangos miesto mokinių šventiniame koncerte „Laisvės spalvos“.

Alma Pronckūnienė, direktorės pavaduotoja neformaliajam ugdymui
Kovo 15 dieną 7 b klasėje  vyko integruota istorijos, fizikos ir dailės pamoka „ Laikrodžiai: istorija ir jų veikimo principas“. Pamoką organizavo fizikos mokytoja metodininkė Saulė Paulikienė, istorijos mokytoja metodininkė Daiva Latožienė ir dailės mokytoja Ramunė Grikštaitė.
Mokiniai iš anksto buvo susiskirstę grupėmis. Kiekviena grupė atliko namų darbus – burtų keliu atitekusios laikrodžio rūšies pristatymą. Iš viso per pamoką buvo pristatytos 5 rūšys laikrodžių: saulės, vandens, ugnies, mechaniniai ir smėlio. Mokiniai pristatė šiuos laikrodžius patekdami istorinius faktus, bei apibūdindami ar net parodydami savo kurtais maketais šių laikrodžių veikimo principus. Atlikti darbai stebino originalumu, estetika.

Pabaigoje pamokos  mokinių buvo klausiama, ar padėjo jiems, ruošiantis šiai pamokai, ekskursija Klaipėdos laikrodžių muziejų bei ten vykdyta edukacija. Mokiniai sutartinai sakė, kad išvyka ir ten gautos žinios buvo labai naudingos, nors, ruošiantis pamokai, teko naudotis ir kitais informacijos šaltiniais.

Pamokos, taikant netradicinius mokymo metodus, yra naudingos, nes gauta informacija geriau įsimenama. Be to, tokios pamokos patinka mokiniams, nes yra kitokios savo forma ir mokinys turi erdvės saviraiškai.

Informaciją ruošė , istorijos mokytoja metodininkė Daiva Latožienė
Informuojame, kad mūsų mokykla partnerio teisėmis dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamame Lietuvos Respublikos valstybės planavimo projekte „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra" (projekto kodas 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001).


Projektas apima daugumą Lietuvos regionų, jame dalyvauja 30  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu atrinktų Lietuvos mokyklų partnerių.

Mūsų mokykloje š.m. balandžio mėnesį pradedamas tyrimas siekiant išbandyti, adaptuoti ir standartizuoti Lietuvai Vokietijos Hogrefe instituto CFT20-R metodiką vaikų akademinių gebėjimų atpažinimui.

Dalyvaudami šiame tyrime, padėsime kurti aukštesniųjų akademinių gebėjimų turinčių vaikų atpažinimo sistemą Lietuvoje bei prisidėsime prie šių vaikų ugdymo gerinimo.
Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projekto vadovę Ingą Nekrošienę, tel.: (8 5) 230 5372, inga.nekrosiene@sppc.lt.
Kaip žinome, kovo 16 dieną minima Knygnešio diena. Šių metų kovo 7-ąją penktų klasių mokiniai dalyvavo lietuvių kalbos viktorinoje, skirtoje knygnešio dienai paminėti. Renginys vyko mokyklos aktų salėje, jį organizavo ir vedė Klaipėdos universiteto studentė Egle Survilaitė, atliekanti pedagogikos praktiką Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje. Jai vadovavo ir viktoriną rengti padėjo direktorės pavaduotoja ugdymui Rima Šalkauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. Viktorina pradėta Justino Marcinkevičiaus žodžiais: „Kada nors knygos atėjimas pas žmogų bus prilygintas dieviškosios ugnies pagrobimui - nes kuo gi mes ginamės nuo tamsos ir smurto žvėrių, jei ne knyga, kuo sušildom sugrubusią sielą, kieno, jei ne knygos šviesa mus vedė ir veda pasaulio ir pačių širdies labirintais.” Prisimintas lietuviškos spaudos draudimo laikotarpis, knygnešiai, jų vaidmuo ir svarba lietuviškumo ir kalbos išsaugojimui.

Lietuvos istorijos mokytojų asociacija (LIMA) trečią kartą organizavo Nacionalinį konkursą „Lietuvos istorijos žinovas“, kuris vyko kovo 10 d. 10.00 val. visoje Lietuvoje. Norėdami netradiciškai paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, paraginti istorijos mokytojų metodininkių Daivos Latožienės ir Loretos Stonienės, prie šio konkurso prisijungė ir 20 mokinių iš 8a ir 8b klasių. Daugiausiai taškų (vienodai) konkurse pelnė 8a klasės mokinys Adomas Šimkus ir 8b klasės mokinys Redas Milvydas.
Šiuo konkursu siekiama prasmingai paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą, ugdyti nuostatą, kad kiekvienas turi gerai žinoti ir suprasti savo tautos istoriją, stiprinti tapatumo ir pasididžiavimo jausmą savo valstybe, skatinti visuomenės bendruomeniškumą, puoselėti savo krašto tradicijų išugdytas dvasines vertybes.

Informaciją ruošė istorijos mokytoja metodininkė Daiva Latožienė

Šių metų kovo 3 d. Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje  mokykloje šurmuliavo tradicine jau tapusi Kaziuko mugė, kurios organizatorės buvo mokytoja metodininkė Nijolė Viršilienė ir mokytoja metodininkė Nijolė Skališienė. Kultūrinė, pažintinė, praktinė, etnokultūrinė veikla "Gurgu, gurgu į Kaziuko turgų" – nuotaikinga  šventė, kurią atidarė trečiokai skambia daina, ir kurios metu skambėjo skirtingų laikmečių liaudies muzika. Mokiniai nekantriai laukė šios veiklos, nes jos metu mažieji mokyklos mokiniai turėjo galimybę nors trumpam tapti tikrais prekybininkais!  Ruošiantis  mugei  mokiniai kūrybiškai, naudojant įvairias medžiagas, priemones ir technologijas gaminosi darbelius – prekes. Jiems talkino broliai, sesės, tėveliai, seneliai. Buvo prekiaujama rankų darbo dirbiniais: atvirutėmis, nėriniais, molio dirbiniais, papuošalais iš karoliukų, vilnos, siūlų. Prekiaujama buvo ir prekėmis Velykiniam stalui bei kitais šios šventės akcentais, įmantriai susuktomis iš spalvoto popieriaus gėlėmis, kurios priminė, kad už lango – pavasaris!  Prekių gausa, įvairumu, jų grožiu ir kruopščiai papuoštais prekystaliais galėjo džiaugtis šventės svečiai, pirkėjai. O pirkėjai pirko. Pirko sau, savo šeimos nariams, draugams. Todėl,  kai kurie mokinukai, pardavę visas savo pasigamintas prekes, tuoj pat jas gaminosi naujai! Tik smaližiams šiemet buvo liūdna – mugėje  nebuvo maisto prekių.   Susirinkę mokinukai, mokytojai ir tėveliai neslėpė geros nuotaikos. Pardavėjai mėgavosi pardavimu, mandagiai ir maloniai bendraudami su pirkėjais,  pirkėjai  grožėjosi  įspūdingais, įvairiaspalviais, įvairiais dirbiniais, na, o dar kiti  šventės dalyviai linksmai trypčiojo pagal muziką. Taigi iš Kaziuko mugės lankytojai išsinešė ne tik gausių lauktuvių, bet ir pavasarinę nuotaiką bei  daug malonių įspūdžių.

Rima Kontrimaitė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Vasario 22 dieną 7 c klasė istorijos mokytojos metodininkės Daivos Latožienės ir fizikos mokytojos metodininkės Saulės Paulikienės iniciatyva vyko į Klaipėdos laikrodžių muziejų. Čia, netradicinėje aplinkoje – muziejaus erdvėse - vyko integruota istorijos-fizikos pamoka „Laiko skaičiavimas istorijoje ir fizikoje“. Pradžioje mokiniai susipažino su seniausių  laikrodžių atsiradimo istorija ir veikimo principais. Mokiniai turėjo progą pačiupinėti vandens, smėlio laikrodžių modelius ir patys pabandyti, kaip jie veikia. Sužinojome, su kokiais sunkumais susidūrė pirmųjų laikrodžių kūrėjai. Stebėjome, kaip veikia ugnies laikrodis ir sužinojome, kaip patiems pasigaminti saulės laikrodį. Patys atidžiausi klausytojai buvo apdovanoti muziejaus prizais.

Antroje pamokos pusėje susipažinome su mechaninių laikrodžių istorija ir ekspozicija. Matėme , kokie prabangūs buvo laikrodžiai viduramžiais, naujaisiais laikais. Gėrėjomės laikrodžiais, kurių korpusai padaryti iš vėžlio kiauto ir paauksuoti, marmuro, sidabro ar emalės. Sužinojome, kad laikrodininkai anuomet buvo turtingi žmonės, nes laikrodžius nusipirkti galėjo tik labai turtingi žmonės. Neturtingi žmonės laiką galėdavo sužinoti miesto rotušės aikštėje, kur, paprastai, būdavo įrengiamas miesto laikrodis. Laikui bėgant, laikrodžiai buvo pradėti gaminti iš pigesnių medžiagų, dar vėliau – fabrikuose ir tokiu būdu tapo prieinami daugumai žmonių. Pamokos metu įgijome naujų pažinimo kompetencijų ir tobulinome jau turėtas: mokėjimo mokytis, komunikavimo  kompetencijas.

Informaciją ruošė istorijos mokytoja metodininkė Daiva Latožienė.

Nacionalinis diktantas - tarptautinis suaugusiųjų ir moksleivių raštingumą skatinantis konkursas. 2017-aisiais Nacionalinis diktantas organizuojamas jau 10-ą kartą. „Diktantas nėra egzaminas. Pagrindinis konkurso organizatorių tikslas – paskatinti žmones didžiuotis unikalia lietuvių kalba“, − sakė Nacionalinio diktanto vertinimo komisijos pirmininkė Aldona Šventickienė. Projektą globoja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Diktantas pirmą kartą rengiamas penktadienį. Dalyviai klausėsi televizijos laidų vedėjo Marijaus Žiedo diktuojamo diktanto transliacijos per LRT radiją. Mūsų mokykloje diktantą rašė 65 mokiniai ir trys bendruomenės atstovai. Teko prisiminti lietuvių kalbos taisykles, gramatikos ar skyrybos subtilybes. Šįmet buvo rašytas Alvydo Šlepiko tekstas „Bedugnė“. Mokyklos direktorės sudaryta komisija pagal diktanto organizavimo aprašą ir vertinimo normas atrinks ir Nacionalinio diktanto  organizatoriams išsiųs tik geriausiai parašiusių moksleivių darbus, t.y. tuos, kuriuose yra ne daugiau kaip 5 klaidos.

Diktanto tekstas bus skelbiamas www.diktantas.lt bei www.vlkk.lt vasario 27 d.

 2017 m. finalas vyks balandžio antrąjį savaitgalį. Finalą tiesiogiai transliuoja LRT Kultūros kanalas.

Informaciją parengė R.Šalkauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Šių metų vasario 3 dieną Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos aktų salėje vyko renginys „Talentų šou“, skirtas 1 – 4 klasių  mokiniams. Jį organizavo mokyklos mokinių taryba. Šventę vedė Auksė Keciorytė (6a kl.) ir Kazimieras Eglynas (5c kl.). Jaunieji mūsų mokyklos talentai šventėje ne tik dainavo, grojo, šoko, bet ir pristatė savo gebėjimus sporto bei kūrybinėje srityje. Jų įdėtas pastangas vertino komisija, kurią sudarė mokinių tarybos atstovai : Melita Sinušaitė (7c kl.) - mokinių tarybos pirmininkė ir mokinių tarybos narės  Simona Butkutė (8b kl.) ir Roberta Lukauskaitė (7c kl.). Už puikius pasirodymus jaunieji talentai buvo apdovanoti padėkomis. Mokinių taryba nusprendė Mokinių tarybos Simpatijos nominaciją skirti labiausiai komisiją sužavėjusiems talentams. Džiugu matyti, jog mūsų mokykloje yra daug nuostabių, dar visiškai neatrastų talentų. Norime padėkoti visiems mokytojams, taip pat tėveliams, kurie padėjo pasiruošti mokiniams. Sekančiais metais kviečiame aktyviai dalyvauti šiame renginyje kuo daugiau mokinių ir išdrįsti parodyti savo talentą kitiems!

Monika Raišytė(8b kl.), mokinių tarybos narė

Vasario 21 dieną  mokyklos salėje pradinių klasių mokiniai rinkosi į gimtosios kalbos dienai skirtą integruotą pamoką – renginį „TAS GYVAS GIMTASIS ŽODIS“, kurį  skambiomis eilėmis pradėjo jo vedantieji: Amelija Butenytė, 4a klasės mokinė, Roberta Brasaitė, 3b klasės mokinė, Domantas Vaitkus, 2a klasės mokinys, Vakaris Skritulskas, 3b klasės mokinys ir Juozas Korsakas, 4a klasės mokinys.  Pamokos metu mažieji mokyklos skaitovai raiškai deklamavo lietuvių poetų eiles, skaitė prozos kūrinėlius. Renginyje skambėjo mokinių atliekamos dainos. Džiugu, kad vaikai ne tik meniniu žodžiu, bet ir savo susikaupimu, dėmesingu klausymusi renginio metu išreiškė meilę gimtajam žodžiui, jo skambesiui. Ačiū renginio organizatorėms Almai Pronckūnienei, direktorės pavaduotojai neformaliam ugdymui ir Loretai Dumčienei, pradinio ugdymo vyresniajai mokytojai už puikiai organizuotą renginį.

Rima Kontrimaitė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Vasario 14 dieną protmūšyje „Saugus internete???“ susirungė  trys 6a ir 6 b klases atstovaujančios komandos. Šeštųjų klasių grupėje laimėjo išsamesnes žinias pademonstravusi  „Serduškų smegenistų“ komanda (6a kl.). Kitos dvi komandos -„Čigonų taboras“ ir „Džinsai“  protų varžytuves baigė lygiosiomis.

Organizatorių informacija

7 b klasės mokiniai vykdo tęstinį edukacinį projektą „Atrask Lietuvą“. Vasario 15 dieną vykome Į Klaipėdos laikrodžių muziejų, kuriame dalyvavome klasės auklėtojos Tatjanos Stankevičienės ir istorijos mokytojos Daivos Latožienės integruotoje pamokoje “Istorija ir laikas“. Muziejuje susipažinome su laikrodžių atsiradimo istorija, turėjome galimybę ne tik pamatyti senoves laikrodžius, bet ir susipažinti su jų veikimo procesu. Ekspozicijose matėme laikrodžius „atkeliavusius“ iš gilios praeities-baroko, klasicizmo. Apžiūrėjome Andrėjaus Balyko  XIX amžiaus privačios kolekcijos laikrodžius.


7b klasės mokinė Greta Valentinavičiūtė

Mokykla minėjo Vasario 16-ąją - Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną jau nuo vasario 7 d. Pradinių klasių mokiniai dalyvavo  meninio skaitymo konkurse, skirtame Vasario 16-ajai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Mokinių taryba suorganizavo akciją „Lietuva mūsų širdyse“, 5-8 klasių mokiniai, vadovaujami dailės vyresniosios mokytojos Ramunės Grikštaitės savo kūrybinius darbus skyrė šiai svarbiai mums visiems datai.


Geriausi darbai buvo eksponuojami piešinių parodoje  „Trispalvė“, mokyklos bibliotekoje veikė literatūrinė knygų, straipsnių, žurnalų paroda. Vasario 15d. mokyklos Aktų salėje vyko edukacinė veikla “Kelias į vasario 16-ąją, kurią organizavo mokyklos direktorė Laimutė Benetienė, istorijos mokytoja metodininkė Loreta Stonienė, muzikos mokytoja ekspertė Diana Beržanskienė, neformaliojo ugdymo (šokio) mokytoja ekspertė Birutė Gikarienė, direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui bei teatro vyresnioji mokytoja Alma Pronckūnienė, dailės vyresnioji mokytoja Ramunė Grikštaitė, informacinių technologijų mokytojas Osvaldas Valiukas. Mažieji mokyklos skaitovai, vadovaujami teatro vyresniosios mokytojos Almos Pronckūnienės, dalyvavo miesto renginyje „Viena šeima - viena tauta“, kuris vyko Palangos miesto Kurhauzo salėje.


Alma Pronckūnienė,
direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Mūsų Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau: naudingų nuorodų >>